Det er blevet endnu nemmere at følge med i de politiske dagsordner. Slagelse Kommune har netop lanceret en ny dagsordensportal, hvor alle kan læse dagsordner og referater fra byrådsmøderne, økonomiudvalgsmøderne og alle fagudvalgenes møder. Brugerne har fået en mere brugervenlig visning og forbedret læsning fra mobil og tablet. Den nye portal overholder naturligvis også kravene om tilgængelighed for handicappede, så der f.eks. kan bruges skærmoplæser.

Hvad er der på dagsordenen til næste byrådsmøde? Eller hvad besluttede Miljø-, Plan- og Landdistriktsudvalget på sit seneste møde? En ny portal gør det nemmere både at søge og læse alle dagsordner og referater for byrådet, økonomiudvalget og de politiske fagudvalg. Dagsordenportalen erstatter det nuværende Politiker Web, og giver brugerne en bedre oplevelse.

Se byrådsmøderne virtuelt
Udover dagsordensportalen kan man som borger også holde sig orienteret om de politiske dagsordner og beslutninger ved at deltage i byrådsmøderne.
Pga. Coronarestriktionerne er det desværre ikke muligt at møde op til byrådsmøderne fysisk på nuværende tidspunkt, men alle kan følge med i byrådsmøderne virtuelt enten direkte eller senere.

– Alle har mulighed for at følge med i, både hvad vi skal beslutte og hvad beslutningerne ender med at blive gennem dagsordensportalen. Jeg håber, mange vil benytte sig af muligheden for at følge med både på dagsordensportalen og de virtuelle byrådsmøder. Beslutningerne som vi træffer har jo indflydelse på alle borgere i kommunen i større eller mindre grad. Derfor skal alle også have mulighed for at kunne følge med i, hvad vi drøfter og beslutter, siger borgmester John Dyrby Paulsen. (A)

Den nye dagsordensportal kan ses på https://dagsordener.slagelse.dk

Byrådsmøderne kan ses virtuelt på https://slagelse.dk/byraadsmoede

Pressefoto