FOF Syd- og Vestsjælland har arrangeret tre foredragsrækker for Seniorakademiet. Alle foredrag bliver afholdt på Slagelse Bibliotek og koster 225 kr. for 3 stk.

Tilmelding på tlf.: 58 52 81 64 eller via www.fof.dk/sydvest.

Kunst og kulturhistorie

22. januar, 29. januar, 05. februar 2015 – Nye øjne: Vincent van Gogh, Paul Gauguin & Paul Cézanne.
Foredrag af kunsthistoriker, Ph.D. og mag.art. Niels Marup. Individualister som van Gogh, Gauguin og Cézanne sætter med deres malerier nye grænser for billedkunsten i slutningen af 1800-tallet, som det omgivende samfund er meget længe om at acceptere. De 3 foredrag fordyber sig i skabelsesprocessen i forhold til maleteknik, erkendelse og de sociale forandringer, der præger denne periode.
borge bog
Den globale landsby

19. februar 2015. Shakespeare – individ og kosmos.
William Shakespeare var skuespilforfatter og skrev nogle af de mest berømte digte, tragedier, historiske skuespil og komedier. I foredraget kan man komme tættere på Shakespeare og hans univers om tid og evighed, liv og død, fornuft og lidenskab, og her kommer mange af tidens tanker og ideer til udtryk. Foredraget anskuer bl.a. Hamlet som en moderne myte, en model på verden og livet. Det hele fortælles af Christian Friis, cand.mag.

26. februar 2015. Storladne Vestgrønland
Et foredrag af søofficer og forfatter Per Herholdt Jensen, som fortæller og viser en række billeder af det storslåede Vestgrønland. Det strækker sig fra Kap Farvel i Syd til Thuleområdet i Nord. Per Herholdt Jensens hustru fremviser afslutningsvis den grønlandske nationaldragt.

05. marts 2015. Victor Borge – mennesket bag smilet.
Jacob Wendt Jensens biografi ”Victor Borge – mennesket bag smilet” udkom i september 2014 og danner grundlag for foredraget. Bogen bygger på ikke mindre end 70 nye interviews med kolleger og venner og på hidtil ukendte arkiver i Danmark og USA. Foredraget om den selviscenesættende og humoristiske mand fortælles af Jacob Wendt Jensen selv.

 

Den danske kulturarv

12. marts 2015. Historiens heltinder
Tag med på en rejse gennem 3000 års danmarkshistorie om de danske heltinder fortalt af forfatteren Liv Thomsen. Den danske historie er fuld af flittige, dygtige, højtråbende og kontroversielle heltinder og Liv Thomsen fortæller i foredraget om, hvem de var, hvad der drev dem, hvad de opnåede og hvad de ofrede.

19. marts 2015. Anna Sophie Reventlow – dronning til venstre og høje hånd.
Under et maskebal i 1712 mødes den unge komtesse Anna Sophie og den kvindeglade og erfarne kong Frederik IV. Foredragsholder Lisbeth Weitemeyer, cand. mag. Fortæller en dramatisk og bevægende skildring af stor kærlighed og stor sorg.

26. marts 2015. Fredensborg Slotshave
Et foredrag af Christine Waage Rasmussen, landskabsarkitekt og Ph.D. Kom og mød landskabsarkitekten bag restaureringen af Fredensborg Slotshave. Her har man mulighed for at høre om det kæmpemæssige arbejde og få indblik i hvilke overvejelser der gik forud for arbejdet. Christine Waage Rasmussen, fortæller desuden om de mange problemstillinger og udfordringer der dukkede op undervejs.