DOF Vestsjælland
Afdelingen hører under Dansk Ornitologisk Forening.

Formanden hedder Lasse Braae, og det er planen at oprette en kommunal gruppe, der kan inspirere til at passe godt på de fuglearter, som kommunen rummer.