Dansk Folkeparti Slagelse
Peter Kiralyfalvy
Formand
25 47 94 95
pkiralyfalvy@gmail.com

Partiet blev, som en udbryder af det daværende Fremskridtsparti, stiftet den 6. oktober 1995 af blandt andre Pia Kjærsgaard og Kristian Thulesen Dahl, som i 2021 måtte vige pladsen som formand til fordel for Morten Messerschmidt. Dansk Folkeparti kan ikke umiddelbart placeres ind i en traditionel venstre-højre skala, idet partiet inden for velfærdsområderne typisk ligger til venstre for midten, mens man på områder som indvandring og retspolitik ligger til højre.

Partiet har en række mærkesager, som de særligt profilerer sig på. Det er udlændingepolitikken, socialpolitikken, sundhedspolitikken, dyrevelfærden, retspolitikken og EU-politikken.

Med Pia Kjærsgaard ved roret lå partiet stabilt gennem 0’erne på mellem 12 og 14 procent af stemmerne ved folketingsvalgene, hvor man var støtteparti og parlamentarisk grundlag for VK-regeringerne i perioden 2001 – 2011. Kristian Thulesen Dahl overtog i september 2012 hvervet som partiformand efter Pia Kjærsgaard, der i oktober 2015 blev Folketingets nye formand. Morten Messerschmidt har bl.a. markeret sig som partiets stemmesluger ved Europaparlamentsvalget. 

I Folketinget og Regionsrådet
Dansk Folkeparti fik 16 mandater ved folketingsvalget den 5. juni 2019.

I Regionrådet fik partiet indvalgt Peter Jacobsen, Gitte Louise Simoni, Per Nørhave, Lars Folmann, Julie Jacobsen og Jan Hemberg Herskov.

Liselott Blixt er partiets sundhedsordfører og psykiatriordfører. Partiet er stærk tilhænger af borgernes frie og lige adgang til det offentlige sygehusvæsen, og de forventer, at Danske Regioner, der har ansvaret for sundhedsvæsenet, leverer topkvalitet overalt i landet – både når det gælder ambulancer og lægehjælp samt på sygehusene.

I byrådet
DF har fire medlemmer til byrådet: Ann Sibbern, Henrik Brodersen, Søren Lund Hansen og Palle Kristiansen. Ann Sibbern er 2. viceborgmester.

Ann Sibbern. Pressefoto.

sølvpartner