I grundloven lyder det klart: “§ 71. Stk. 1. Den personlige frihed er ukrænkelig. Ingen dansk borger kan på grund af sin politiske eller religiøse overbevisning eller sin afstamning underkastes nogen form for frihedsberøvelse.”

Det er en frihed der gælder for alle danske borgere. Alle.
Denne frihed gælder også, når du eksempelvis har et udviklingshandicap, ikke har noget sprog, og kun i begrænset omfang kan kommunikere med tegn og fagter – eksempelvis ved at din hverdag tager udgangspunkt i de 6-10 piktogrammer, som du hver dag får stillet til rådighed af det personale, som arbejder på det bosted som du bor i.

Jeg ved godt at det kan virke groft skitseret, men det er for at forsøge at male et billede af den kæmpe arbejdsopgave, som vores velfærdsarbejdere står med ude på vores bosteder. Ofte under stærkt presset arbejdsvilkår. For hvordan omsætter man de 6 piktogrammer som Bjarne har kunnet vælge imellem, som et udtryk for hvad det er Bjarne går og drømmer om?

Mine tanker på denne grundlovsdag, går særligt ud til dem, der er i berøring med sådan en hverdag. Enten som borger, pårørende eller som ansat.

Prøv selv at tænke på hvad du drømte om som barn. Prøv så at se om du med piktogrammerne i billedet kan formidle dette til en anden, uden brug af fagter.
Det er lidt svært, ikke sandt? Det giver stof til eftertanke. Dét er en af grundene til at jeg kæmper for handicapområdet i Slagelse Kommune, sammen med Venstre.

Glædelig grundlovsdag.

– Christopher Trung
Medlem af Slagelse Byråd for Venstre

Pressefoto