Eftertanke på en Grundlovsdag i 2022, den giver frihed til at tale og skrive frit, samt til at danne frivillige sociale foreninger – Denne frihed blev brugt til at starte Arbejdsskadeforeningen AVS i 1981 som indtil 2021 har rådgivet – været bisidder m.m. for folk med arbejdsskader som grundet en gammel lovgivning ikke ydede de arbejdsskadede fuld retfærdighed, lov var fyldt med forbehold og begrænsninger, det samme var gældende i sociallovgivningen som kommunerne skulle udfører, her var der også brug for rådgivning og bisiddere.

I over 40 år har frivillige personer ulønnet udført dette arbejde, som er blevet rost af diverse politikere også byrådspolitikere i Slagelse kommune, vi har hjulpet utallige skadede og syge mennesker med at få deres rettigheder, dermed har vi også gavnet kommunerne, da deres borgere i mange tilfælde først fik deres erstatninger efter at AVS havde været inde over, dermed blev det billigere for kommunen at hjælpe borgerne.

Utak er verden løn, utak har vi modtaget fra forvaltningen og Borgmesteren i Slagelse kommune som af uforklarlige grund ikke ville godkende vores sidste regnskab, vi havde fået §18 midler til følgende: Møder, rådgivning og bisidder-supervision og kurser til de frivillige, intet af dette arbejde kan udføres uden at være på nettet da vi også har brug for at kontakte diverse myndigheder og politikere – vi bruger PC og telefon til rådgivning af medlemmer, vi opbevare fortrolige sagsakter på nettet – Sådan har det været i mange år, men ingen af os havde forudset den omfattende ændring af datalovgivningen, vi valgte at leve op til lovgivningen som den lovlige forening vi var, men det kostede penge at tilpasse os lovgivningen da vi udførte det meste rådgivning hjemmefra og især under Coronakrisen – vi skulle have en pc som ingen andre havde adgang til, vi skulle have et særskilt rum i hjemmet til opbevaring og ikke mindst diverse sikre programmer til vores PC (som vi selv havde betalt) og især sikkerhedssystemer så ingen kunne komme ind til vores oplysninger – Da Jobcentrene også var begyndt at sende sagsakter via nettet, så skulle vi også havde sikkerheden i orden.

Selvfølgelig brugte vi de penge vi havde til alt dette også §18 midler og i god tro for selvfølgelig skulle vi overholde datalovgivningen, nogle af rådgiverne brugte også egne midler til at opnå dette – derfor fremgik det også af vores regnskab som Slagelse kommune ikke ville godkende, heldigvis blev de godkendt i Kalundborg og Sorø kommuner som også havde ydet §18 midler til AVS.

Desværre kørte de sidste ildsjæle træt, problemer med Slagelse kommune og vanskelighederne med at fungere med datalovningen og mangel på frivillige, derfor blev det besluttet at nedlægge AVS, hvilket var enstemmigt med beklagelse og regnskabet blev opgjort og de sidste midler blev oversendt til en social forening i Sorø komme, som vi skulle efter vores vedtægter hvilket Slagelse kommune var bekendt med.

Så kom regningen fra Slagelse kommune på kr. 7.026,86 til AVS men da AVS var nedlagt, blev de sidste bestyrelsesmedlemmer gjort direkte ansvarlig og skulle indbetale – hvilket er totalt forfejlet, de er frivillige som aldrig har fået løn, efter en klage og råb om hjælp hos folketings og byrådsmedlem fra Venstre Sten Knuth, fandt forvaltningen det nødvendigt lige at spørge kommunens jurister og derefter fastholdt de kravet, de har altså ikke været 100% sikker i deres sag, men det var de da nuværende Borgmester Knud Vinzents fra Venstre spurte ind til sagen, jeg bad derefter om et møde med Borgmesteren som lyttede pænt til min anmodning om at få eftergivet den regning, han ville undersøge sagen og efter kort tid modtag jeg et Nej fra Borgmesterens sekretær med en masse flotte ord, men Nej vi have ikke overholdt kommunens regler, så derfor blev kravet fastholdt – Jeg er som tidligere formand for AVS fri for kravet om tilbagebetaling, men er dybt skuffet over kommunen og Borgmesteren, da der i reglerne står at kommunen KAN kræve penge tilbage, d.v.s. de kan også eftergive AVS kravet og slette beløbet, men nej det er den hårde metode og bemærk at AVS ikke har overtrådt nogen lov og sagen er heller ikke blevet afprøvet ved en domstol.

Det skal bemærkes at den sidste formand Tina Huniche har valgt at betale hele beløbet til Slagelse kommune, hun vil ikke stemples som dårlig betaler, og rent psykisk gik det hende også meget på rent personligt – Jeg kan godt forstå Tina men ikke Slagelse kommune, som snarest bør tilbagebetale pengene, for øvrigt har AVS aldrig modtaget nogen ankevejledning – men der er måske ikke nogen en sådan sag kan ankes til, Borgmesteren oplyste heller ikke noget om dette.

Lad dette være en advarsel til alle frivillige foreninger som ikke har en Landsorganisation i ryggen, det havde AVS ikke men vi rådførte os flere steder og ingen advarede om at §18 midler ikke måtte bruges til at overholde GDPR – forordningen.

Håber at Grundloven i dens ånd stadigvæk gælder i Slagelse også for det tidligere AVS, vi behøver ikke TAK men vi har fået Utak.
Håber inderligt at der er medlemmer i Slagelse byråd som vil rejse sagen enten i udvalg eller i selve byrådet – flere byrådsmedlemmer har udtrykt forståelse for vore Kamp – nu må de vise det ved handling.

Kurt A. Nissen tidligere mangeårig formand for AVS, Jeg er ikke kørt træt.

Landgravvej 66 – 4200 Slagelse tlf. 23744821 mail: kurt.nissen@outlook.dk

Kurt A. Nissen