Hjerneskadecafé giver voksne med en erhvervet hjerneskade mod på livet igen

Hvert år rammes ca. 140 voksne mennesker i Slagelse Kommune af en erhvervet hjerneskade.
Nogle rammes i så let grad, at de næsten kan leve som før, mens andre må leve med følger efter skaden.

Når du bliver ramt af en hjerneskade som voksen, kan det være, at livet skal op til revision. Hvem er jeg nu, hvad kan jeg, hvorfor blev jeg ramt og hvad kan jeg selv gøre er spørgsmål, der kan fylde meget. Førsteprioritet efter en skade er at få genoptrænet de funktioner, der er ramt. Derefter skal hverdagen genfindes – for mange på en anderledes måde end før.

På aktivitetscentrene i Slagelse kommune er der 3 aktivitetscaféer målrettet voksne med en erhvervet hjerneskade. En café hvor de kan mødes med andre, der oplever udfordringer efter en skade i hjernen. Hjerneskader er ikke ens, og deltagerne kan være ramt på flere forskellige måder. Derfor er deltagerne glade for, at caféen styres af kommunalt ansatte på aktivitetscentre, der ved noget om det at være hjerneskadet.

Det var grænseoverskridende at møde op første gang, fortæller Alice, der er kommet i caféen på Kongehavecentret hver uge i 1½ år efterhånden. Der var mange tanker om, hvordan de andre ville modtage mig, især når ordene ikke kommer let til mig mere pga. skaden. Det gik så fint. Heldigvis var den caféansvarlige rigtig god til at føle mig tryg, fortæller Alice videre. Det tager tid at finde sig selv i et nyt netværk, men nu jeg vil ikke undvære det.

Aktivitetscaféen er et frikvarter. Her skal vi ikke tænke over, at vi er anderledes, for alle er ramt på funktioner. Vi er vidt forskellige mennesker, der er forskellige steder i livet og har vidt forskellige interesser. Men det er kun et stort plus, mener deltagerne. På den måde kommer forskellige synspunkter og livsperspektiver i spil, og det er meget givtigt. Vi har en god ping-pong, griner meget og taler frit. Vi hjælper også hinanden, tager hensyn og alligevel føler vi os helt almindelige de 2 timer, vi er der.

Caféen giver mulighed for at deltage i aktiviteter, tage på udflugter og deltage i gode diskusioner, som deltagerne ellers ikke ville opleve. Flere af dem kommer ikke særlig meget ud blandt andre mennesker – det kræver for meget. Men i caféen er vi trygge. Vi bliver accepteret for den, vi er.

Deltagelsen i caféen giver mere mod på livet, fortæller Thomas. Jeg har fået lyst til at opleve mere. I caféen bliver man mere parat. Det har været et springbræt til at se videre ud i livet, supplerer de andre deltagere.

Nogle af dem er begyndt at gå sammen ud og spise frokost efter caféen, deltage i andre hold på centret og have kontakt i løbet af ugen, hvilket er målet med caféen, siger Pernille Gøttske, der er ansvarlig for caféen i Slagelse. De blomstrer, de bliver klogere på deres egen situation og de får større rummelighed over for de andre. Aktiviteterne i caféen stimulerer desuden til træning af hjerne og fysisk.

”Det er sværere at finde ordene, når jeg har haft nogle dage uden at snakke med andre, fortæller Alice som bakkes op af Mona. Der er brug for kommunikation for at vedligeholde sproget, og snakke, det øver vi meget i caféen, griner de samstemmende. Derudover er det meget lærerigt at spille krolf og petanque, man bruger hjernen, fortæller Alice videre. Spil med spørgsmål, terningespil, hvor vi skal tælle, Sudoku og SMART træning – det hjælper alt sammen.

Aktivitetscaféerne ligger på aktivitetscentrene i Skælskør, Korsør og Slagelse. De caféansvarlige har et godt samarbejde med CSU, der møder borgere med en nyerhvervet hjerneskade først. Når borgeren er parat, orienterer CSU om de tilbud, der findes efter endt rehabilitering. 2 gange om året holdes der sparringsmøder mellem de caféansvarlige og hjerneskadekoordinatorerne, terapeuter og det neuropædagogiske team, hvor samarbejdet vedligeholdes og relevante oplæg og læringsessioner gennemføres. De caféansvarlige deltager desuden ved forløbsafslutninger på CSU, hvor de informerer om cafétilbuddene på aktivitetscentrene. Vil du vide mere kontakt Pernille Gøttske på tlf.: 24 84 29 93.