Sommeren får alting til at gro, og derfor skal du som grundejer være opmærksom på beplantningen på din grund. Det oplyser Slagelse Kommune i en pressemeddelse.

Foto: Anne Beth Witte, Byportalerne.dk / Dit Slagelse

Hække, buske og træer mv. kan være både til gene og fare for trafikken, hvis det vokser ud over fortov, veje og stier. Som grundejer skal du derfor huske at beskære din beplantning, så fodgængere og bilister kan passere let og sikkert.

Hække og buske skal klippes tilbage til skellinjen, så fortove og kørebaner kan bruges i fuld bredde
Trækroner skal beskæres, så der er en frihøjde på mindst 2,8 m over fortovet og 5 m over vejen
1,5 m ind over rabatter fra vejens kant skal der også være en frihøjde på 5 m
Skilte og gadelys må ikke være dækket
Husk også dit fortov
Huske også at luge ukrudt, fjerne affald, visne blade og lignende fra fortovet ud for din ejendom.

Sørg for ikke at feje affald, grus og blade mv. ned i rendestensbrøndene. Det stopper dem til, hvilket kan betyde, at vejen bliver oversvømmet i regnvejr.

Du kan læse mere om dine pligter som grundejer på: www.slagelse.dk/grundejerpligter