Slagelse Kommune søger en it-driftsmedarbejder, der skal understøtte lærere og pædagoger i at inddrage it i undervisningen ved at sikre, at skolernes it-udstyr fungerer som det forventes.

Du indgår i et team med 3 andre engagerede kollegaer, der varetager it-drift og support på tværs af Slagelse Kommunes folkeskoler.

Du har driftsansvaret for en række skoler ofte i samarbejde med lokale pædagogiske it-vejledere og it-supportere. Dette fordrer, at du arbejder selvstændigt og med frihed under ansvar. Du skal bidrage til orden og systematik omkring it på “dine” skoler.

Dine arbejdsopgaver er løsning af supportopgaver i bred forstand fx.

grundlæggende fejlfinding på hardware og software samt efterfølgende fejlretning eller fejlmelding
indledende fejlsøgning, fejlbeskrivelse og fejlmelding på netværk og printer/kopi
rådgivning af brugerne om undervisningsrelevante tekniske it-spørgsmål.
rådgivning af skolens ledelse vedrørende skolens it-tekniske udvikling og problemstillinger
opsætning, installering, nedtagning og bortskaffelse af it-udstyr
medvirke til opsætning og nedtagning af it-udstyr i forbindelse med prøver og nationale tests samt tilstedeværelse ved prøver og nationale tests hvor det skønnes relevant
medvirke til registrering og sikring af skolernes it-udstyr
deltage i klarlægningen af skolernes behov for it-anskaffelser
support til elever og pædagogisk personale.

Dine egenskaber

har en relevant it-uddannelse fx it-supporter og/eller tilsvarende erfaring
har en positiv indstilling til at yde service
kan arbejde både selvstændigt og sammen med andre
kan arbejde proaktivt og målrettet
er god til at forklare tekniske ting på almindeligt dansk
er udadvendt, tålmodig og har et godt humør
har ordenssans og er mødestabil.

Læs hele stillingsopslaget her (ansøgningsfrist d. 2. juni 2021)

Foto: ABW