I Slagelse Kommune har man efter flere opfordringer ændret på den praksis der er for fjernelse af tang på kommunens strande.
Det er blevet besluttet at man fremover fjerner tang ved behov, og dermed ikke kører på faste dage. Samtidig kører man det væk, i stedet for at smide det tilbage i havet.

“På strande med offentlig adgang i Slagelse Kommune må du gerne hente tang til køkkenhaven. Tangen må hentes fra stranden i spande eller med en trillebør. Der må ikke køres på strandene eller på stierne ned til stranden, og der skal parkeres på de offentlige parkeringspladser” lyder det i svaret fra Entreprenørservice i Slagelse Kommune.

Beslutningen møder opbakning fra flere politikere, heriblandt Christopher Trung fra Det Konservative Folkeparti:

“Det virker mere fornuftigt at vi kører tangen væk, end at vi smider det tilbage i havet. Samtidig er der jo intet i vejen for hvis man som borger selv vil hente tang til køkkenhaven eller anden privat brug, da det jo blot bidrager til at der så er lidt mindre tang at skulle køre væk.” siger Christopher Trung, inden han fortsætter:

“Jeg vil gerne rose Klima- og Miljøudvalget for dette initiativ med den mere langsigtede løsning på strandrensningen, som der har været efterspurgt længe.”

Pressefoto