i en projektansættelse frem til 30. juni 2022, er det dig?

Teamet for ressourceforløb deltager i STARs projekt Bedre indsats for borgere i ressourceforløb frem til 30. juni 2022. Bedre indsats for borgere i ressourceforløb bygger på viden fra tidligere landsdækkende projekter bl.a.; Flere skal med, JobFirst og Bedre Ressourceforløb, og står på to centrale vidensbaserede holdepunkter for, hvad der virker i indsatsen for udsatte borgere
Virkeligheden virker; det at komme ud på en ordinær arbejdsplads med kolleger og meningsfulde opgaver løfter borgeren tættere på job
Medarbejderen virker; en tillidsrelation til en primær kontaktperson, der tror på borgerens jobmuligheder og øger chancerne for at komme i job.

Målet er derfor at øge indsatsen i ressourceforløb på den virksomhedsrettede del og derved hjælpe borgere i ressourceforløb tilbage til arbejdsmarkedet via praktikker med ordinære timer. De har fokus på, at praktikkerne skal skabe fleksjob/ordinær beskæftigelse. Ordinær beskæftigelse med kolleger, sociale relationer og meningsfulde opgaver, som bringer den enkelte tættere på en varig plads på arbejdsmarkedet.

Virksomhederne er en vigtig samarbejdspartner og du skal kunne åbne døre som understøtter resten af teamet. Du bliver derfor bindeleddet mellem jobcenteret og virksomhederne i tæt samarbejde med vores øvrige jobformidlere. Man skal gennem – og for borger – skabe værdi for virksomhederne; afdække deres behov for arbejdskraft og støtte dem i videst muligt omfang, ved bl.a. at skabe det rigtige match, som kan skabe ordinære timer for borgerne. Du vil således ikke have egentlig ansvar for borgerdelen, da de vil være tilknyttet en jobformidler eller en sagsbehandler.

Så trives du i en aktiv hverdag i et ambitiøst miljø, hvor der er fokus på, at borgeren er i centrum? Hvor borgeren tager og gives ejerskab til egen tilknytning til arbejdsmarkedet? Er du desuden bevidst om, at skabe værdi for virksomhederne gennem dit arbejde, så er stillingen måske lige noget for dig.

Jobcenter Slagelse er en arbejdsplads, hvor vi kontinuerligt arbejder med – og afprøver nye metoder, hvorfor du vil have indflydelse på hvorledes dine arbejderopgaver løftes. De arbejder målrettet med parallelle indsatser i samspil med borgeren.

Du vil høre under Afdelingen for Ressource, hvor du vil få 27 dygtige kolleger. Udover ressourceforløb består afdelingen af Rehabiliteringsteamet, revalidering, lægekonsulenter samt Socialøkonomiske virksomheder.

De ser gerne, at du

har et virksomhedsnetværk i Slagelse Kommune eller evnen til at skabe det
har erfaring med at bistå virksomhederne med job og rekruttering
har erfaring med og mod på dialogen med virksomhederne for således at skabe bæredygtige løsninger
har troen på at Virkeligheden virker, og at borgeren i langt de fleste tilfælde har en plads på arbejdsmarkedet
har viden om reglerne for fleksjob
har erfaring med brugen af IT-systemer og gerne Vitas
er struktureret og har en systematisk tilgang, og kan arbejde selvstændigt
er skriftligt og mundtligt velformuleret

De tilbyder dig

at blive en del af en ambitiøs og stolt afdeling, der arbejder målrettet og ikke mindst resultatorienteret
at få afgørende betydning for virksomhedernes rekruttering af borgere fra kanten af arbejdsmarkedet
en arbejdsplads med et godt arbejdsmiljø og høj faglighed
en spændende stilling med masser af udfordringer, der samtidig rummer gode muligheder for individuel påvirkning og udvikling.

Læs hele stillingsopslaget her (ansøgningsfrist d. 24. maj 2021)

Foto: ABW