Slagelse Kommune står stærkt på en række områder

Vi ligger geografisk rigtigt godt. Vi har både motorvej, og togforbindelser og ligger centralt i DK. Infrastrukturen er ok, hvilket giver os gode muligheder i vores bosætningsstrategi

Vi har mange uddannelsesmuligheder i kommunen. Det betyder, at vi kan levere på en lang række parametre både i forhold til de unge, i forhold til tilflyttere og i forhold til virksomheder.
Så har vi et meget stærkt handelsliv, som gør det attraktivt for virksomheder og butikker at flytte til Slagelse. Her kommer i forvejen mange kunder, så de er sikre på at blive set og få kunder.

Vi har en fantastisk natur, med mange strande og skove som giver mulighed for at leve det gode liv. Mange unge har lidt andre værdier end de forrige generationer, så vores natur – og muligheder for et lidt mindre stresset liv – gør Slagelse Kommune til et attraktivt sted at bosætte sig.

Så vi har mange fordele og attraktive muligheder.

Vi har dog også rigtig mange udfordringer. En fejlslagelsen boligpolitik – typisk fra 60’erne og 70’erne betyder at vi – lidt som forstadskommunerne rundt om København, har mange billige og små boliger. Sammenligner vi vores boligmasse med andre kommuner på Sjælland – har vi betydeligt flere små og billige lejeboliger.

Det har haft en effekt på vores befolkningssammensætning, der betyder at vi er særdeles udfordret på socialt udsatte borgere. Det belaster vores økonomi, så vi har rigtigt svært ved at levere gode (nok) skoler, dagtilbud, ældrepleje osv. I de kommende år vil udgifterne til ældrepleje og til handicapområdet fortsætte med at presse vores kommune – og det er vi nødt til at forholde os til.

Vi har mange ting vi skal forholde os til

Vi har også en stor udfordring der er landspolitisk/verdensomspændende – og det er selvfølgelig klimadagsordenen. Den skal vi tage seriøst. Det koster penge – blandt andet i form af kystsikring, men også på flere andre områder.

Vi har også forureningsproblemer som vi er pisket til at forholde os til. PHOS – men også andre spørgsmål tvinger os til at handle nu.

Ellers handler det om, at få flere børn igennem folkeskolen så de er istand til at få en uddannelse og få et godt liv, hvor de er selvforsørgende og robuste nok til at klare livets opture og nedture. Der er stadig – og særligt i kommuner med mange udsatte borgere – der ender med aldrig at kunne klare sig selv. Den sociale arv slår stadig hårdt igennem. Den opgave skal vi løse bedre.

Vi har en rigtig ”dårlig” sundhedsprofil i Slagelse Kommune. Alt for mange lever usundt, har en usund livsstil. Her slår uligheden rigtig igennem, og det giver os problemer. Vi skal have flere borgere til at erkende at de må leve sundere og dermed få et bedre liv. Særligt de sidste 10-15 år af ens liv. Har man levet et usundt liv, ender de sidste år med at blive et langt forløb i sundhedssystemet.

Dertil kommer at der kommer flere ældre. Dem skal vi tage os af på en værdig måde. Det er bare en opgave der skal løses.

Foto: ABW