LOF arrangerer tre foredrag om arkæologiske emner. Det sker i Røde Kors’ lokaler på Jernbanegade 7, 1 sal, 4200 Slagelse.

Tilmelding sker via tlf.: 58 52 56 81 eller www.slagelse.lof.dk.

Foredragsrækken arrangeres i samarbejde med Slagelse amatørarkæologiske forening Slaglosia.

Udsnit af Jellingestenen
Udsnit af Jellingestenen

05. februar 2015. Hvor boede Ladbyongen?
Arkæolog Claus Feveile fortæller i dette foredrag om Ladbykongen, og opdagelserne der er blevet gjort, under jagten på hans bolig. Disse opdagelser tæller bl.a. 3000 fund fra ca. 600-1200 e.Kr. Få et indblik i dette og baggrunden samt de metoder og resultater der foreløbig er kommet.

19. februar 2015. Den store Jellingesten og Harald Blåtand.
Historiker og Ph.D. Torben Svendrup fortæller om Harald Blåtand, ”Danmarks dåbsattest” – den store Jellingesten og om de store ringborge fra hans tid. Nogle af de spørgsmål der melder sig er: Hvem var Harald Blåtand? Hvad er Danmark? Hvad menes der med teksten på Jellingestenen?

05. marts 2015. Saxo.
Arkæolog Lilith G. C. Andersen fortæller om Saxo. Saxo med tilnavnet Grammaticus levede i slutningen af 1100-tallet og skrev den første Danmarkshistorie. Allerede i sin samtid blev denne bog diskuteret, og det bliver den fortsat blandt historikere og litteraturforskere.