Slagelse Kommune søger en leder til en kommende samlet ungeindsats, der er et ud af fire strategiske indsatsområder i kommunen og dermed et område med stor politisk bevågenhed. Som leder vil du være overordnet faglig-, personale- og økonomiansvarlig og i det daglige referere til en af cheferne, der er det øverste ledelseslag i Slagelse Kommune.

Slagelse Kommune arbejder på at samle en stor del af ungeindsatsen i en afdeling med tæt organisatorisk sammenhæng. Indsatsen tager udgangspunkt i Lov om den Kommunale Ungeindsats og skal sikre at flere unge gennemfører en ungdomsuddannelse ved at forene faglighederne omkring arbejdet med de unge fra 7. klasse til 30 år. Indsatsen har samtidig tråde til det specialiserede område. Afdelingen, der forventes at tælle cirka 70 medarbejdere inklusiv teamledere og fagspecialister, vil bestå af medarbejdere, der kommer fra både beskæftigelsesområdet, UU og socialområdet med flere.

Afdelingen skal være funktionsdygtig fra 1. september 2021, og en af dine vigtigste opgaver bliver at arbejde med den fælles kulturudvikling, som skal være fundamentet for samspillet mellem indsatsens fagområder og de omkringliggende netværk. Netop arbejdet med at skabe en fælles kultur i afdelingen og opgaven med at få faglighederne til at spille hinanden stærkere forventes at kræve en stor indsats fra en engageret og udviklingsorienteret leder.

Udover erfaring med kulturforandringsprocesser har du politisk tæft og dybdegående forståelse for arbejdet som leder i en politisk styret og ledet organisation. Derudover har du solid erfaring med økonomistyring og et bredt kendskab til arbejdet med unge i kommunalt regi.
Du har lyst til at være en del af #kommunepånymåde, der er Slagelse Kommunes organisationsudviklingsprojekt, hvor de bevæger sig over i en mere agil måde at drive kommune på. Her er det afgørende at du kan bevæge dig på tværs og både være en strategisk medspiller i det politiske rum, en sparringspartner for chefgruppen og en nærværende leder for både teamledere og medarbejdere.

Der vil være behov for at du kan holde fokus på opgaven, samt at du drives af at skabe de bedste resultater for både de unge og medarbejderne, samtidig med at du balancerer økonomien. Du får rig mulighed for at være med til at forme indsatsen, både nu og i tiden efter etableringen, hvor de erfaringer, der følger, skal være med til at sikre en fortsat positiv udvikling. At samarbejde og arbejde netværksbaseret skal være afsættet for din ledelse, da du vil skulle facilitere og indgå i forskellige samarbejdsfora med relevante interessenter samt i et ledelsesnetværk på tværs af kommunen med fokus på ungeområdet.

Da det er første gang at Slagelse Kommune danner en tværgående afdeling, der har så tydelige konsekvenser for både borgere, opgaveløsningen og det interne samarbejde, forventer de at drage læring af processen. Her er det oplagt at du får en nøglerolle i forhold til dels at analysere resultaterne af det, de gør nu, men også at spotte nye veje, der kan følges.

Læs hele stillingsopslaget her (ansøgningsfrist d. 7. maj 2021)

Foto: Abw