Kun takket være en fleksjobordning og en aftale om personlig assistance har pædagog Pia Berg stadig sit faste arbejde i dagtilbuddet Skovbørnehuset. Og det er en stort gevinst for både hende og for arbejdspladsen.

– Grundlæggende mener jeg, at vi skal have mulighed for af blive på jobbet, også når vi bliver ældre. Rutinerede medarbejdere er et stort aktiv for vores arbejdsplads – både som en rød tråd i børnenes hverdag, men også som faglig støtte og mentorer for deres yngre kolleger, siger Henrik Graae, der er leder af dagtilbuddet Skovbørnehuset i Slagelse.

Derfor var det svært for Henrik uden videre at sige farvel til Pia Berg blot på grund af en diagnose for slidgigt og hendes funktionsnedsættelse. Særligt da både Henrik og Pia var indstillet på at finde en løsning, hvor hun kunne fortsætte i sit job.

Diagnosen for slidgigt kunne have været slutningen på Pias arbejdsliv. Efter flere års problemer med sine fingre, et antal operationer og en diagnose oven i var det klart, at hun ikke kunne passe sit arbejde som pædagog som før. Slidgigten ville før eller siden gøre det helt umuligt at udføre de utallige funktioner, hvor finmotorikken skal fungere.

– Jeg har ikke tal på hvor mange gange på en dag, at børnene skal have tøj på og af. Knapper og lynlåse er ikke for folk med nedsat funktion i fingrene. Og på grund af gigten kan jeg ikke være med til alle de aktiviteter, der følger med, når vi er på busudflugt, siger Pia.

Personlig assistance hjælper med arbejdsdagen

– Vi var nødt til at handle på situationen, og Jobcenter Slagelse havde nogle helt konkrete muligheder for at hjælpe både Pia og os som arbejdsplads. En kontakt til jobcenteret gav da også det positive resultat, som vi havde håbet på, siger Henrik Graae.

I dag er Pia ansat 17 timer om ugen i fleksjob på Skovbørnehuset. Derudover får Skovbørnehuset tilskud til personlig assistance 8 timer ugentlig. I praksis betyder det, at den personlige assistent efter behov kan hjælpe Pia med de opgaver, hun ikke selv kan udføre.

– At vi nu har fået fleksjobordningen og aftalen om personlig assistance, betyder ret meget for os. For vi kan nu leve op til det sociale ansvar, vi mener, vi skal tage på os. På det praktiske økonomiske plan har vi ingen udgifter til assistanceordningen, og desuden er vi blevet guidet godt gennem forløbet af Jobcentret, siger Henrik Graae.

Bussen kører stadig

Det er en tilfreds Pia Berg, der nu sætter sig bag rattet i Skovbørnehusets bus, klar og parat til at køre børnene ud til nye oplevelser i naturen. Nu kan hun fokusere på alle de arbejdsopgaver, hun magter, i stedet for alt det, hun ikke kan. Den personlige assistance, som hun får af en kollega, gør, at både fagligheden overfor børnene og samvittigheden for Pia er i orden.

– Jeg kan ikke tumle vildt med børnene og klare mange af de fysiske aktiviteter med lange gåture. Men jeg kan i store træk følge med i hverdagen, jeg kan køre bussen, og jeg kan holde det gode humør, siger en glad Pia Berg.

Fakta om de Handicapkompenserende ordninger

Ordningerne giver støtte i forbindelse med langvarig/kronisk sygdom/handicap. De dækker:

• Personlig Assistanceordning – forkortet PA (hjælp til at udføre arbejdsopgaver)
• Hjælpemidler og arbejdspladsindretninger (tilskud/udlån)
• §-56-aftale (refusion fra første sygedag)
• Isbryderordningen (løntilskud til nyuddannede)

Man kan kontakte Virksomhedsservice i Jobcenter Slagelse på tlf. 29 11 42 00 for yderligere information.

Pressefoto