Jobcenter Slagelse behandler årligt omkring 1000 aktindsigtsanmodninger fra borgere og andre, som ønsker indsigt i sager. Indtil nu har man skulle henvende sig skriftlig eller mundtlig til jobcenteret, men nu skal løsningen ”Min Sag” sikre en lettere og hurtigere proces, oplyser Slagelse Kommune i en pressemeddelelse.

Som et led i Slagelse Kommunes budgetaftale 2020 er det vedtaget, at man skal kunne anmode om aktindsigt i Slagelse Jobcenter digitalt. Det sker for at lette processen for borgere, som ønsker indsigt i deres sag, og samtidig afkorte sagsbehandlingstiden. Det må ifølge forvaltningsloven højst tage 7 arbejdsdage at få aktindsigt, men Min Sag har allerede bevist, at vores nye selvbetjeningsløsning kan gøre det betydelig hurtigere.

De første tilbagemeldinger er yderst positive
I en rundspørge blandt de første borgere, der har benyttet sig af selvbetjeningsløsningen Min Sag er de foreløbige erfaringer positive. Der er udbredt tilfredshed med den digitale anmodningsform, blandt andet udtaler en borger, der ønsker at være anonym, at hun fandt det oplagt at bede om aktindsigt digitalt, og at hun oplevede processen som enkel og ligetil. Hun modtog allerede efter to arbejdsdage sin 179 sider lange aktindsigt i sin e-Boks.

Ønsker løsningen udbredt
På baggrund af det arbejder Jobcenter Slagelse nu på at udbrede kendskabet til Min Sag Samtidig er det tanken, at selvbetjeningsløsningen på sigt skal videreudvikles, så man let og enkelt også kan søge indsigt i specifikke dokumenter, hvis man eksempelvis kun ønsker at få indsigt i de lægelige oplysninger, der ligger til grund for en afgørelse.

Man kan både få aktindsigt via MinSag-portalen og Slagelse Kommunes hjemmeside. Det kræver blot et NemID-login. Hvis man er tredjepart, der søger indsigt på vegne af en borger, kræver det, at man uploader en fuldmagt. Min Sag kan give indsigt i alle sager, som har været igennem jobcenteret inden for de seneste 5 år. Hvis sagen er ældre end 5 år, skal anmodningen dog stadig ske ved henvendelse til Jobcenteret.

Pressefoto