Selvom kunderne i den kollektive transport er blevet stadigt mere digitale, har nogle fortsat brug for hjælp til køb af pensionistkort på pap og personlig vejledning til at bestille et rejsekort. Derfor har Slagelse Kommune og Movia aftalt et nyt samarbejde om billetsalg med personlig betjening.

Siden 2015 har Movia set et støt faldende salg i kort og billetter på salgssteder med personlig betjening. Og antallet af butikker hvor man kan købe kort og billetter er blevet færre. Det er der ikke noget underligt i, fordi udviklingen i digitale kort og billetter er samtidig gået stærkt, og mange kunder er hoppet med på de digitale kanaler. Men ikke alle. Og når salgsstederne så lukker, kan der pludselig være lang vej til den nærmeste butik, hvor man kan købe billet eller kort til den kollektive transport. Sådan er det også gået i Slagelse Kommune, hvor det sidste salgssted i området lukkede, og ingen private forretninger ville overtage opgaven.

For at sikre, at der fortsat er et salgssted med personlig betjening for f.eks. de ikke-digitale ældre, borgere med forskellige sproglige udfordringer og socialt sårbare kunder, har Slagelse Kommune derfor nu indgået samarbejde med Movia, hvor kommunens borgere fra 9. august kan henvende sig i Aktivitetscenter Teglværksparken i Slagelse Kommune og få personlig betjening, når de skal købe pensionistkort, og vejledning til at bestille et rejsekort.

I kommunen ser man det som en fordel, at aktivitetscenteret også kan fungere som et betjent salgssted for den kollektive transport. Formålet er at hjælpe de borgere, som allerede har deres vante gang i aktivitetscenteret, men det er også at tiltrække sårbare borgere, der normalt ikke kommer i aktivitetscenteret, og måske derfor ikke kender til kommunens tilbud.

“Det er vigtigt, at vores borgere kan benytte offentlig transport, og derfor er jeg glad for at Movia har indgået samarbejdet med aktivitetscentret. Det er en ny måde at samarbejde på, og jeg er spændt på at følge med i erfaringerne, så det måske kan virke som inspiration for andre nye samarbejdsformer, der kommer vores borgere til gode”, siger Slagelse Kommunes borgmester John Dyrby Paulsen (A).

Kommunens medarbejdere er vant til at håndtere personfølsomme oplysninger sikkert, og kan derfor også tilbyde vejledning ved køb af f.eks. rejsekort gennem digital selvbetjening. I Slagelse Kommune får borgere med et særligt behov for personlig betjening altså derfor nu et naturligt og trygt sted at købe deres pensionistkort på pap og få vejledning til at bestille et rejsekort. Den personlige betjening er et samarbejde imellem frivillige og personalet på centret.

“De allerfleste kunder har taget de digitale billettyper til sig. Men som offentligt mobilitetsselskab har Movia naturligvis også et socialt ansvar for at servicere de borgere på Sjælland, som har brug for personlig vejledning eller hjælp. Derfor er vi glade for, at vi nu har et samarbejde om fysisk billetsalg med personlig betjening sammen med Slagelse Kommune”, siger Camilla Struckmann, som er direktør for Kommerciel & Kunder i Movia.

Læs mere her

Foto: JDL