CSU-Slagelse (Center for specialundervisning) er en velfungerende virksomhed under Center for Handicap & Psykiatri i Slagelse kommune.

CSU-Slagelse består af en Synsafdeling, Høreafdeling, Læse- / Psyk.afdeling, Retspsykiatrisk afdeling, STU-afdeling, Tale / Hjerneafdeling og Støtte / Stab og Udviklingsenhed.

CSU-Slagelses kerneopgave er at støtte personer med funktionsnedsættelse i at afhjælpe, mestre eller kompensere for deres udfordringer med henblik på at kunne deltage meningsfuldt i eget liv og i samfundet. CSU-Slagelses indsatser tager udgangspunkt i den enkeltes forudsætninger, motivation, håb og ønsker.

CSU-Slagelse tager afsæt i recoveryorienteret rehabilitering, hvilket betyder, at de som ansatte både fagligt, praktisk, organisatorisk og ledelsesmæssigt gør sig umage med at sikre, at rehabilitering sker ved at indgå i meningsgivende, individuelt tilpassede og gensidigt lærende samarbejder mellem borgere og fagprofessionelle.

CSU-Slagelse ønsker at udvikle og udvide deres tilbud i Tale / Hjerneafdelingen for voksne med erhvervet hjerneskade og med kognitive kommunikative vanskeligheder. De søger derfor en neuropsykolog med relevante kompetencer og interesse for området.

Om stillingen

Du vil blive ansat i Tale/Hjerneafdelingen som består af forskellige teams: Neuropædagogisk team, Hjerneskadekoordinator team, Logopædisk team, CSU-Arbejdsliv, Hjernerystelsesteam og Neuropsykologisk testcenter.

Du vil primært have opgaver i Logopædisk team og Neuropsykologisk testcenter.

Afdelingen er tværfaglig sammensat og består af følgende specialiserede fagpersoner: logopæder, ergoterapeuter, fysioterapeut, neuropsykolog, arbejdspædagogiske konsulenter, neuropædagoger, mindfulnessinstruktører, kognitiv terapeut, søvnvejleder. Vi samarbejder endvidere tæt med fagpersoner fra de øvrige afdelinger på CSU-Slagelse som fx neurooptometrist, hørekonsulenter og synskonsulenter.

Ansvarsområde og opgaver

Foretage neuropsykologiske vurderinger på baggrund af test, samtale og kliniske observationer.
I tæt samarbejde med det logopædiske team stå for tilrettelæggelse og holdundervisningen af det kognitive rehabiliteringskursus for borgere med erhvervet hjerneskade.
Have individuel kognitiv undervisning af borgere med erhvervet hjerneskade.
Psykoedukation af borgere og pårørende samt støttende samtaler ved behov.
Være en del af vores Neuropsykologiske Testcenter i tæt samarbejde med neuropsykolog, logopæd og ergoterapeut. Her foretages neuropsykologiske undersøgelser og udredning og undersøgelse ved ansøgning om BPA (Borgerstyret Personlig Assistance).
Deltage i tværfaglige møder med øvrige samarbejdspartnere i kommunerne. Her fremlægges din neuropsykologiske vurdering, og den kognitive undervisning der har været i forløbet samt hvilke anbefalinger det vurderes til det videre rehabiliteringsforløb herunder arbejdsevneafklaringsforløb.

De forventer, at du

er cand.psych. gerne autoriseret
gerne er specialist i neuropsykologi eller er på vej til at blive specialist i neuropsykologi, men mangler din 1.årige praksis i neuropsykologi, dog ikke et krav
gerne har kendskab til og erfaring med diverse testbatterier, herunder WAIS-IV
har gode formidlingsevner såvel skriftligt som mundtligt
gerne er én med undervisningserfaring
har viden om funktionel neuroanatomi, -fysiologi og -kemi
har kendskab til kognitive/adfærdsmæssige udfordringer, der kan opstå efter en erhvervet hjerneskade og disses betydning for kommunikationen
interesse for neurologi, neurorehabilitering og det tværfaglige samarbejde omkring borgeren
er interesseret i at medvirke til den fortsatte udviklingen af tilbuddene på CSU-Slagelse.

Personlige kompetencer

Fleksibel og trives godt i en travl hverdag.
Kan arbejde selvstændigt og er helhedsorienteret.
Er god til at organisere og strukturere sit arbejde.
Har gode relationelle kompetencer.
Er empatisk, lyttende og åben i samarbejdsrelationer.
God til at formidle og inddrage tværfaglige kollegaer.
Er udviklingsorienteret.

De tilbyder

tæt sparring og tværfagligt samarbejde
intern sparring ved erfaren neuropsykolog
en arbejdsplads med mange tværfaglige kompetencer
en arbejdsplads, der præges af høj faglighed og et godt arbejdsmiljø
spændende og alsidige arbejdsopgaver
engagerede, ansvarsfulde og ambitiøse kollegaer
en arbejdsplads med fokus på udvikling
en arbejdsplads med specialiserede indsatser hvor der arbejdes efter de nationale anbefalinger på området
en arbejdsfunktion med mulighed for selv at præge sin stilling.

Læs hele stillingsopslaget her (ansøgningsfrist d. 7. juni 2021)

Foto: ABW