Efter et års coronapause genopstår Nordboløbet den 26. juni, og tilmeldingerne er allerede begyndt at strømme ind.

“Vi har allerede over 100 tilmeldinger, og vi har sikret os, at vi kan afvikle løbet og samtidig overholde alle coronarestriktioner,” siger Helle Madsen, der er en af arrangørerne.

Løbet er kendetegnet ved at være et motionsløb, hvor alle kan deltage. Der er både en 1,5 km børnerute, hvor voksne må godt deltage, og 5 km og 10 km løberute samt 5 km gårute.
“Formålet er at skabe en sund, sjov og hyggelig dag hvor alle kan være med,” fortæller Helle Madsen. Nordboløbet har tidligere fået støtte fra Nordea-fonden.
“Og vi kommer helt sikker til at søge igen,” siger hun.

Overalt i landet er de mindre motionsløb ved at vågne af den dvale, som den langvarige coronanedlukning har bragt dem i. Og de fleste motionsløb samler stafetten op, hvor de slap den tilbage i 2019.

Det er netop lokale motionsløb som Nordboløbet, som Nordea-fonden vil støtte med sin nye løbspulje på i alt 5 mio.. Puljen sigter mod at støtte de myriader af løb, der findes i underskoven af de store populære motionsevents som CPH Half, Royal Run og DHL Stafet. De mindre motionsløb i de nære omgivelser kan være med deltagere i vandrestøvler, i våddragter og kajakker, på cykler, boards og rulleskøjter og i løbesko.

“Vi kan selvfølgelig ikke på forhånd love støtte til nogle løb frem for andre. Men løb som Nordboløbet har fået støtte tidligere og er et godt eksempel på et løb, vi godt kunne forestille os at støtte igen,” siger Henrik Lehmann Andersen direktør i Nordea-fonden, som støtter gode liv.

Lokalt er der en stærk tradition for at bevæge sig sammen, drevet frem af frivillige og engagerede ildsjæle ude i foreningerne. Men det seneste år har mange af de små motionsløb været aflyst eller udskudt grundet corona. Med et faldende smittetal vil Nordea-fonden give et bidrage til at genstarte de mange mindre udendørs motionsløb.

“De mindre lokale motionsløb udgør en vigtig del af det danske idrætsbillede – både i de små bysamfund og i de større byer, hvor de er årlige aktive samlingspunkter for lokalbefolkningen. De bidrager til at skabe en klar identitet og styrker den lokale sammenhængskraft,” siger Henrik Lehmann Andersen, direktør i Nordea-fonden, som støtter gode liv.

Støtte til 600 motionsløb i hele Danmark

Fonden ser et stort og spirende potentiale i nye motionsformer og nye rekreative fritidsaktiviteter, som for alvor er ved at få vind i sejlene. Løbspuljen skal bidrage til at bakke op om og sætte strøm til de traditionsrige ‘gamle kendinge’, ligesom puljen kan være en katalysator for igangsættelsen af nye mindre lokale motionsløb i det fri i alle egne af landet.
Nordea-fonden forventer at støtte op til 600 mindre lokale motionsløb, der motiverer til mere bevægelse i det fri og bidrager til at flere får sved på panden i fællesskab med andre i lokalområdet.

Løbspuljen kan søges af foreninger, som vil arrangere mindre, lokale motionsløb med mellem 50 og max. 500 deltagere, der foregår udendørs, og hvor deltagerne bevæger sig fra A til B. F.eks. ved at løbe, cykle, gå, svømme, padle, ro, rulle eller skate.

Får man støtte til sit løb, tilbyder fonden også gratis løbstrøjer til alle løbsdeltagere med foreningens eget logo påtrykt.

Fakta om løbspuljen:

• Der kan søges fra fredag den 11. juni om enten 5.000 eller 10.000 kr. til afvikling af løb med 50-500 deltagere.
• Lokalt forankrede foreninger kan søge puljen. Fonden støtter ikke enkeltpersoner eller virksomheder.
• Det er nemt at søge, og alle får svar inden for fire uger.
• Der kan søges løbende indtil puljen på 5 mio. kr. er tom.
• Løbspuljen er målrettet det lokale, frivillige foreningsliv over hele landet. F.eks. lokale idrætsforeninger og -klubber og andre foreningstyper, herunder beboerforeninger, borgerforeninger, bylaug, spejdere m.fl.
• Støttede foreninger tilbydes også løbstrøjer til alle deltagere.
• Der afholdes normalt årligt ca. 1.200 motionsløb i Danmark, hvor 82 pct. af disse motionsløb har mindre end 500 deltagere. Kilde DAF 2013. Hertil skal lægges alle andre former for motionsløb på cykel, i båd, på rulleskøjter etc.

Om Nordea-fonden

Nordea-fonden har et almennyttigt og velgørende formål. Hvert år uddeler fonden ca. 400 mio. kr. til projekter, som fremmer gode liv inden for sundhed, motion, natur og kultur. Se mere på nordea-fonden.dk

Foto: ABW