Hvis man har et billede eller andet materiale at bidrage med til Slagelse Arkiverne og ikke personligt kan komme forbi, skulle man tidligere bøvle med at printe en formular ud, udfylde den og derefter enten aflevere den fysisk eller scanne den ind og sende per mail.

Al dette er nu blevet overflødiggjort, takket være en digitalisering af formularen.

Det er Christopher Trungs fortjeneste, siger stadsarkivar Christoph Klinger. ”Christopher har i bogstavelig forstand ydet os god borgerservice, ved at sætte strøm til vores modtagelsesformular. Det betyder, at borgere, som indsender deres materiale med brev eller pakkepost eller i digital form per mail, nu kan nøjes med at udfylde en digital formular. Det er nemt, effektivt og miljøvenligt.”

Modtagelsesformularen er vigtig for Slagelse Arkiverne. ”Der skal være styr på vores indleveringer” fortsætter Christoph Klinger. ”Vi skal ikke kun have oplysninger om det afleverede materiale og giverne, så vi kan lave gode, søgbare registreringer, helt grundlæggende er der også værdier og ikke mindst rettigheder der overdrages og aftales. Vi værner om privatlivets fred ud fra den gældende arkivlovgivning og træffer gerne individuelle aftaler om det indleverede arkivguld.”

Christopher Trung trådte til under corona-nedlukningen

Slagelse Arkiverne var som så mange andre kulturinstitutioner corona-lukket under foråret. Samtidig modtog arkiverne digitale afleveringer per mail. I den forbindelse blev formularen sendt ud til giverne, som skulle printe formularen ud, udfylde i hånden og sende tilbage. Men den besværlige arbejdsgang er nu blevet meget lettere. Digitaliseringen af modtagelseserklæringen erstatter ikke muligheden for den fysiske modtagelseserklæring i papirform, men det anbefales at man gør det digitalt.

“Jeg bidrager hyppigt med bidrag til Slagelse Arkiverne, og jeg undrede mig over at man skulle printe formularen ud for at kunne udfylde den. Heldigvis er jeg ret ferm med IT, så jeg lavede en digital version af formularen som man kan udfylde direkte på computeren, for så at sende ind.” siger Christopher Trung, der i forbindelse med et bidrag valgte at gøre brug af den digitale version, som blev modtaget med kyshånd.

Arkivet har også efter genåbningen oplevet at modtage breve og pakker med lokalhistorisk relevans. For ikke at glemme de digitale indkomster som fx billeder, der blev taget med mobiltelefonen. “Det her gør også vores arbejde lidt lettere, det er der ingen tvivl om. Det er vi glade for.” siger Christoph Klinger.

Afleveringer af både analoge og digitale materialer kan ske ved at kontakte Slagelse Arkiverne. Kontaktoplysninger fremgår af hjemmesiden www.slagelsearkiverne.dk. Slagelse Arkiverne består af Lokalhistorisk Arkiv for Korsør og Omegn, Skælskør Egnshistoriske Arkiv og Slagelse Stads- og Lokalarkiv.

Pressefoto