Plustur udvides med tre timer, så kunder, der bruger linje 460R, fra fredag 27. november kan køre med plustur helt frem til kl. 2.00 om natten. I dag kan man kun benytte plustur frem til kl. 23. Ordningen skal i første omgang køre som et forsøg i en periode på to år.

Tilbuddet om udvidet brug plustur er et led i et samarbejde mellem Movia og Region Sjælland om at udvikle fremtidens kollektive trafik til glæde også for dem, der bor i de tyndt befolkede områder. Som et led i dette arbejde blev den daværende regionale buslinje 234 efter sommerferien som et forsøg opgraderet til R-net linje med flere afgange og helt specielt med natafgange fredag og lørdag. Nu udvides forsøget med Plustur med betjening om natten fredag og lørdag.

Plustur er en del af den kollektiv transport, som tager dig det første eller sidst stykke til hoveddøren. Med plustur bliver du hentet ved gadedøren og kørt til et udvalgt skiftested, hvor du nemt kan komme videre med bus og tog eller omvendt. Man bliver tilbudt en plustur, når man planlægger sin rejse gennem rejseplanen.

De to nye tilbud i den kollektive transport vil give borgerne i området endnu bedre muligheder for at dyrke sociale aktiviteter og fritidsinteresser i aftentimerne. Det er forventningen, at de nye tilbud vil være attraktive ikke mindst for de unge, som hidtil har været henvist til andre løsninger, men også borgere, der gerne vil lade bilen stå hjemme af og til, får nu nye muligheder for at bruge bus og tog sammen med plustur, når de vil ud.

“Jeg følger spændt vores forsøg med den opgraderede buslinje 460R, og hvordan borgerne tager imod den bedre service. Nu giver vi den så lidt ekstra gas med tilbuddet om Plustur fredag og lørdag nat. COVID-19 situationen er selvfølgelig en udfordring for et sådant forsøg, men lad os håbe, at borgerne får fuld mulighed for at prøve 460R med dens nye tilbud,” siger Peter Jacobsen, formand for Udvalget for Regional udvikling i Region Sjælland.

Forsøget med at udvide Plustur til at køre frem til kl. 2.00 er det første i Movias område og vil give helt ny viden om kundernes efterspørgsel af denne type af kollektiv transport og deres rejsemønstre i dette tidsrum.

“I Movia er vi optaget af, at den kollektive transport skal imødekomme kundernes behov bedst muligt. Særligt ud på de sene aftentimer oplever mange nok, at der kan være lidt længere mellem busser og tog. Vi glæder os derfor til at se, hvordan kunderne tager imod muligheden for at kombinere natbetjeningen på linje 460R med plustur helt frem til kl. 2, og håber på, at erfaringerne kan bruges i de andre 18 kommuner, som også tilbyder plustur til borgerne”, siger Camilla Struckmann, som er kommunikationsdirektør i Movia.

Forsøget med udvidet plustur er støttet af puljen ‘Kollektiv mobilitet uden for de større byer’, der har til formål at skabe bedre mobilitet for borgere, der har langt til bussen. Region Sjælland og Movia står bag puljen.

Om Plustur

Plustur er kollektiv transport, der forlænger rækkevidden af bus og tog på hele Sjælland og øerne.
Plustur tilbydes af 19 kommuner på Sjælland og øerne.
Plustur starter ved havelågen og kører dig til et udvalgt skiftested, hvor du nemt kan komme videre med bus og tog – eller omvendt.
Rejseplanen sørger for at kombinere plustur, bus og tog, så du får den mest optimale rejse. I de få tilfælde, hvor det ikke er muligt at tage en bus eller tog på dele af rejsen, kan du bruge plustur hele vejen. Plustur om natten kan benyttes til og fra de tre plusturstop: Slagelse Skovsø, Sorø Byterminal, Fjenneslev ved Thyrasvej.
Plustur koster 21 kr. uanset rejsens længde, den vil dog typisk være under 10 km. Du betaler med betalingskort, når du bestiller turen.
Plustur er kollektiv transport lige som bus og tog, så der kan der være andre passagerer i bilen. Der køres derfor heller ikke nødvendigvis den vej, som er mest direkte for dig.

Pressefoto: Region Sjælland, Buslinje 460R