I foråret søgte Liselund ny forstander med tiltrædelse januar 2021. Corona-epidemien har tvunget dem til at ændre planer. Nedlukningen siden marts medfører et stort omsætningstab, som kun delvis bliver kompenseret af diverse hjælpepakker. De har yderligere måttet stille dem selv spørgsmålet, hvor længe vil epidemien influere på lysten/frygten for at tage på seniorhøjskole? I den forbindelse var det dejligt at modtage et stort beløb fra kulturministeriet. Det oplyser de i en pressemeddelse.

Bestyrelsen har besluttet at fortsætte hele det forberedende arbejde, men bruge forskellige sikkerhedsnet, bl.a. hjælp fra Liselundfondets mindre formue, lidt løsere ansættelser og stor sats på frivilligere i hele kursusplanlægningen af seniorhøjskolen. De er i fuld gang med at etablere aftaler og skabe nogle attraktive og indholdsrige højskolekurser. Det arbejde skal være færdig ultimo september. De får brug for flere frivillige til forskellige opgaver.

Morten Dyssel var indstillet som ny forstander, men begynder som højskolelærer fra 1. januar. Bestyrelsen og Mogens Hemmingsen har aftalt, at han tager et år mere som forstander – det må blive hans 35. år som højskoleforstander – Danebod, Viborg, Vallekilde og Liselund. De planlægger med 30 ugers seniorhøjskole fra starten og bruger andre uger til eksterne kursusudbydere, bl.a. Center for Konfliktløsning og Folkekirkens Uddannelses og Videnscenter. De håber yderligere det må lykkes, at få skaffet den nødvendige fondskapital til en påtrængt ny værelsesfløj.

I kan læse mere lige her.

Læs Nyhedsbrev her. 

Læs folderen: Sommerhøjskole på Liselund 17-21. august 2020.

Nyansættelse på Liselund Højskole til skolestarten i januar 2021.
Højskolens bestyrelse har foretaget de første ansættelser: Nuværende forstander, Mogens Hemmingsen fortsætter i 2021 og ventes 1. januar 2022 afløst af Morten Dyssel, som ansættes som højskolelærer allerede fra 1. januar 2121.

Morten Dyssel (se foto) er 45 år, uddannet i tysk og filosofi fra Københavns Universitet, hvor han senere har været ansat i femten år som underviser i tysk og europæisk litteratur- og kulturhistorie. Har undervist på Folkeuniversitetet og afholdt litterære efteruddannelseskurser for præster i den danske folkekirke. Med sin sans og flair for faglig formidling er han en engageret og efterspurgt foredragsholder på danske højskoler og biblioteker, i kirker og kulturelle foreninger. Morten Dyssel er formand for Det Danske Thomas Mann Selskab, og han har siddet i bestyrelsen for de Litterære Selskaber i Danmark. Han oversætter lejlighedsvis fra tysk til dansk for medier og forlag og har selv skrevet artikler og redigeret bøger om tysk litteratur, kultur og politik.

Pr-Foto: Morten Dyssel