AffaldPlus mener det er uhensigtsmæssigt  at lukke et veldrevet og økonomisk rentabelt anlæg før tid. De håber på en aftale, der sikrer fortsat afsætning af affaldsvarme til SK Forsyning som minimum frem til år 2026 og ideelt set frem til 2030:

“Der blev i sidste uge skabt usikkerhed om fremtiden for Slagelse Affaldsenergi. Det skyldes, at SK Forsyning, der i dag aftager vores affaldsvarme i Slagelse, har ansøgt om at blive fritaget fra sin aftagerpligt, når den nuværende aftale udløber med udgangen af 2021.

Uden en aftager vil Slagelse Affaldsenergi være nødt til at lukke øjeblikkeligt. Og hvis det allerede sker om et år, vil det medføre et stort økonomisk tab, som alle affaldskunder i vores 6 ejerkommuner kommer til at betale via en stigning i affaldstaksterne.

Slagelse Affaldsenergianlæg er næsten afskrevet og dets miljøpræstation ligger blandt de 10 % bedste i Danmark. Men det er 30 år gammelt, og derfor har vi planlagt en lukning af anlægget senest i 2030, formentlig med en påbegyndt udfasning fra 2026. En tidshorisont på 10 år vil give den bedste udnyttelse af anlægget og af den millioninvestering, som ejerkommunerne har foretaget i anlægget.

Vi mener, at SK Forsyning med baggrund i både Varmeforsyningsloven og gældende projektgodkendelser er forpligtet til at aftage vores affaldsvarme, også efter kontraktens udløb. Vi mener også, at affaldsvarme er det billigste alternativ for SK Forsyning. En uenighed som denne vil i sidste ende skulle afgøres af Ankestyrelsen, men vi ønsker ikke at føre en sag mod en vores ejere. Samtidig vil en afgørelse fra Ankestyrelsen højst sandsynligt også først foreligge, efter at anlægget har været nødt til at lukke.

Derfor forsøger AffaldPlus i stedet via dialog med Slagelse Byråd at gøre opmærksomme på det uhensigtsmæssige i at lukke et veldrevet og økonomisk rentabelt anlæg før tid. Vi håber på en aftale, der sikrer fortsat afsætning af affaldsvarme til SK Forsyning som minimum frem til år 2026 og ideelt set frem til 2030.”

Kilde

Foto: ABW