Når hjemmeplejen kommer på besøg, så er det normalt fysisk i borgerens eget hjem. Slagelse Kommune har startet et nyt initiativ, hvor de fysiske besøg suppleres med skærmbesøg via tablet. Erfaringerne viser, at flere borgere oplever en større grad af frihed, tryghed og nærvær ved skærmbesøgene. Skærmbesøg tilbydes som en mulighed hos borgere, hvor hjælpen de får ikke kræver, at hjemmeplejen er fysisk tilstede, skriver kommunen i en pressemeddelelse.

Skærmmøder er blevet mere og mere populære ikke mindst i forbindelse med Corona. Hjemmeplejen område Halskovvej i Korsør har også taget de virtuelle muligheder til sig i, hvor de visiterede ydelser erstattes med skærmbesøg. Indtil nu får 15 borgere skærmbesøg, og i alt 30 skærme er bestilt. Målet er på sigt at udvide til andre steder og fagområder i kommunen, hvis erfaringerne viser, at besøgene giver værdi for både borgere og medarbejdere. Det tyder noget på allerede nu.

Mere frihed end ved fysiske besøg
– De fleste borgere vil selvfølgelig helst kunne klare så meget som muligt selv. Det at være selvhjulpen oplever de fleste af os en rigtig stor tilfredshed ved. Vi har derfor valgt at supplere nogle af de fysiske besøg med skærmbesøg i de situationer, hvor borgerne ikke har brug for, at vi er fysisk tilstede. Det giver borgerne en større følelse af at kunne klare sig selv og mere frihed, da de ikke skal tilpasse dagen efter, hvornår vi kommer. Borgerne modtager naturligvis også stadig fysiske besøg, siger Sandra Petersen områdeleder for hjemmeplejen område Halskovvej i Korsør.

Skærmbesøg kan give mere tryghed og nærvær
Erfaringerne fra skærmbesøgene indtil nu viser, at flere borgere oplever mere tryghed og nærvær ved skærmbesøgene.

– Det kan være grænseoverskridende at skulle have en medarbejder ind i sit hjem flere gange i løbet af dagen, f.eks. hvis det er psykisk sårbare borgere. Skærmbesøg er et rigtig godt supplement, hvor borgeren kan være mere tryg ved situationen. Vi oplever også, at borgerne til tider føler mere nærvær ved skærmbesøg, da man undgår spildtiden ved at hjemmeplejen skal ind og ud i hjemmet, af og på med overtøj og lignende. Tiden bruges mere effektivt, hvor kun borgeren er i fokus, og det giver mere nærvær for borgerne, siger Lisa Paludan Gummer velfærdsteknologisk konsulent.

Tilfredshed hos borgerne med de nye muligheder
Flere borgere er også blevet mere trygge ved brugen af tablet og bruger derfor også tabletten til at holde kontakten ved lige med børn, børnebørn, familie og venner. En af de borgere, som har fået suppleret sine besøg af hjemmeplejen med skærmbesøg, er Ingrid Larsen på 85 år, som bor i Korsør.

– Jeg er så ovenud glad for min skærm. Førhen skulle jeg sidde og vente på besøg om eftermiddagen. Nu kan jeg tage afsted, og så har jeg aftalt med hjemmeplejen, at de kan lave et skærmopkald ved 17-tiden. Det giver mig lige en times ekstra frihed. Jeg var én af dem, der var mest imod det, men jeg er blevet så lykkelig for den. Og når jeg kan finde ud af den, så kan alle finde ud af den, jeg er ikke særlig teknisk. Jeg bruger den også til at holde kontakt til min familie i Skælskør, Vemmelev og på Fyn, hvor jeg har et lille oldebarn på to år, som jeg nu har mulighed for at følge tættere, fortæller Ingrid, som får skærmbesøg hver dag kl. 16 til medicingivning ud over sine fysiske besøg.

En anden, som er glad for muligheden for skærmbesøg, er Lone Nordquist på 80 år, som også bor i Korsør.

– Jeg synes, det går fantastisk godt. Det er en god løsning, og jeg er meget tilfreds. Vi har en fin kontakt over skærmen. Det er en god måde skærmen er blevet leveret på, og de var her og installere det, og nu er det bare at trykke på skærmen, når de ringer op, fortæller Lone, som får skærmbesøg hver dag ved 21-tiden til medicingivning ud over sine fysiske besøg.

Skærmbesøg skal bruges, hvor det giver mening
I Forebyggelses- og Seniorudvalget følger man de nye velfærdsteknologiske muligheder med stor interesse.

– Velfærdsteknologien giver nogle spændende nye muligheder for både borgere og medarbejdere. Det er meget positivt, at de nuværende erfaringer viser, at skærmbesøg kan være et godt supplement. Skærmbesøg skal naturligvis ikke erstatte alle fysiske besøg, og det er der bestemt heller ikke lagt op til. Skærmbesøg skal bruges i de situationer, hvor det giver mening, og hvor borgeren er interesseret og tryg ved det. Vi glæder os til i udvalget at følge initiativet og erfaringerne med skærmbesøg, siger fungerende formand i Forebyggelses- og Seniorudvalget Unnie L. B. Oldenburg (A)

Fakta om skærmbesøg
Et skærmbesøg foretages af hjemmeplejens dag- og aftenvagter. Skærmbesøgene giver også mulighed for at inddrage andre faggrupper f.eks. sygeplejersker, som kan deltage på et skærmmøde og give faglig sparring til en kollega, hvis en borger har fået et sår eller lignende.
Slagelse Kommune stiller en tablet til rådighed og et skærmbesøg kan f.eks. handle om:
• At sikre om borgeren har spist eller drukket og evt. se eller guide borgeren til at gøre det
• At se borgeren tage sin medicin på skærmen
• Tryghedsopkald

Ingrid Larsen. Pressefoto.