Slagelse Kommune ser meget frem til, når Hendes Majestæt Dronningen besøger kommunen den 29. og 30. august som en del af sommertogtet. De to dage byder på et mangfoldigt og varieret besøgsprogram.

Som en del af sommertogtet med Kongeskibet Dannebrog gæster Hendes Majestæt Dronningen Slagelse Kommune i to dage. Besøgsprogrammet byder blandt andet på karettur eskorteret af Gardehusarregimentets Hesteskadron, en række besøg med fokus på innovation, fællesskaber, læring og festlige indslag herunder koncerter og en stor festforestilling.

Borgmester Knud Vincents (V) ser frem til at byde Hendes Majestæt Dronningen velkommen til Slagelse Kommune.
– Vi glæder os rigtig meget til at få besøg af Hendes Majestæt Dronningen i forbindelse med sommertoget. Vi er en stor kommune, som har rigtig meget at byde på. Vi håber, at rigtig mange vil benytte muligheden for at deltage i de festdage, som det bliver, når vi viser vores smukke områder i bl.a. Slagelse, Korsør og Skæl-skør og landdistrikterne frem. Hendes Majestæt Dronningen kan se frem til et yderst spændende og mang-foldigt program, som begge dage byder på et væld af oplevelser og møder med en række spændende men-nesker rundt om i kommunen, siger borgmester Knud Vincents.

Dette skal Dronningen opleve i Slagelse Kommune

Det overordnede program for H.M. Dronningens besøg fremgår herunder.
Sommerbesøget starter mandag den 29. august kl. 14.30 med officiel modtagelse på Slagelse Rådhus af blandt andre borgmester Knud Vincents og en festklædt by.

Den 29. august byder også på følgende programpunkter:
– Karettur rundt i Slagelse midtby – kareten eskorteres af 48 heste
– Koncert med VASAC’s Sunshine Band. VASAC Slagelse er et socialt arbejdsmarkedscenter hvorunder Sunshine band hører til. Bandets medlemmer har meget forskellige udfordringer, men alle har en fælles glæde ved og interesse for musikken som udtryksform.
– Besøg på campusområdet i Slagelse by med deltagelse af SDU og Absalon. Campusområdet er et resultat af et stærkt samarbejde mellem Slagelse Kommune, uddannelsesinstitutioner og erhvervsli-vet med fokus på at fremme udviklingen af Slagelse som attraktiv studieby. Efterfølgende rundvisning på Absalon
– Festforestilling ved egnsteatret Sjællands Teater, Danmarks største egnsteater, på Borreby Teater.

Den 30. august byder på følgende planlagte programpunkter:
– Besøg hos Scanmetals i Kirke Stillinge, en recycling-virksomhed, der udvinder metaller af bundslagger fra affaldsforbrændingsanlæg.
– Besøg hos Guldagergaard i Skælskør, som er et internationalt videns- og formidlingscenter for kera-mik med artist-in-residence som omdrejningspunkt.
– Fremvisning af udvalgte busser fra Danmarks Busmuseum i Skælskør, som er en almennyttig er-hvervsdrivende fond, hvis primære formål er formidling af rutebils- og bushistorien i Danmark
– Frokost i Bryggeriet Harboes lokaler mod fjorden i Skælskør
– Besøg hos Storebæltsskolen i Korsør, som er specialskole for elever med generelle indlæringsvanske-ligheder begrundet i udviklingshæmning
– Koncert med elever fra Slagelse Musikskole i Kongegaardshaven i Korsør
– Besøg på FGU-værftet i Korsør, som er en del af uddannelsesinstitutionen for unge, der tager en alternativ vej til uddannelse og beskæftigelse i stedet for den lige vej fra folkeskole til uddannelse og efterfølgende arbejde.

Det endelige program med tidspunkter forventes at blive offentliggjort tre uger før besøget, hvor der samtidig åbnes for pressetilmelding.

Pressefoto