Den 16. december står internettet i udviklingens tegn. Slagelse Kommune inviterer til Prøvehandlingskonference, hvor både medarbejdere, borgere, politikere og alle andre gode ildsjæle kan byde ind med forslag og ideer til, hvordan vi sammen kan udvikle kommunen. Det oplyser kommunen i en pressemeddelelse.

På konferencen bliver 36 prøvehandlinger fra kommunens mange områder præsenteret, og der bliver muligheder for at indgå i dialogen med de personer, som står for prøvehandlingen. Konferencen bliver skudt i gang med oplæg af Lars Jannick Johansen, stifter og ledende partner i den Sociale Kapitalfond, og kommunaldirektør Frank E. Andersen. Derefter er der tre seancer, hvor deltagerne kan komme helt tæt på tre forskellige prøvehandlinger og høre dem, som står bag, fortælle om processen.

– Vi vil udvikle vores kommune, så vi også i fremtiden har en attraktiv kommune at bo og drive virksomhed i. Det kan vi ikke gøre alene. Vi har brug for at alle gode kræfter byder ind med gode forslag og udfordrer os. Prøvehandlingskonferencen er et digitalt rum, hvor alle kan høre om nogle af prøvehandlingerne, og komme med forslag til, hvordan vi kan blive bedre, siger Frank E. Andersen, kommunaldirektør i Slagelse Kommune.

Slagelse Kommune har arbejdet med prøvehandlinger de sidste knap to år. En prøvehandling kan være en stor eller en lille forandring, som bidrager til nye måder at løse de kommunale opgaver på. Prøvehandlinger er et redskab for alle – ledere, medarbejdere, borgere, foreninger – som undrer sig over noget, irriteres over noget eller drømmer om noget. På den baggrund er der iværksat prøvehandlinger overalt i organisationen, for at teste om man kan gøre tingene anderledes og bedre for borgerne.

– Kommunerne gennemgår store forandringer, som både er forstærket og inspireret af erfaringerne fra coronatiden. Vi skal ruste vores organisation til fremtiden, så vi fortsat kan levere den kerneservice, som borgerne forventer og har krav på. Derfor skal vi være nysgerrige på den måde, vi gør ting på, så vi hele tiden spørger os selv – og borgerne – om vi kan gøre tingene bedre, siger Frank E. Andersen.

Prøvehandlingskonferencen afholdes 16. december i tidsrummet 13 til 18, og der bydes på både oplæg, fællessang, og mindre gruppesessioner, hvor ideer præsenteres og drøftes via video på internettet. Alle er velkommen til at deltage i konferencen, som er gratis, men det kræver dog tilmelding på adressen:

www.slagelse.dk/konference

Formålet med konferencen er derfor at inddrage de, der har lyst, i arbejdet, så alle gode forslag kommer i spil.

 

Kommunaldirektør i Slagelse Kommune, Frank E. Andersen. Pressefoto.