DI har i dag offentliggjort en analyse, der sætter fokus på samarbejdet mellem kommunerne og det lokale erhvervsliv. Analysen viser en pæn fremgang for Slagelse Kommune, der er rykket 11. pladser frem til nr. 68. En fremgang der bliver fulgt op af flere yderligere tiltag fra Slagelse kommune, lover borgmester Knud Vincents og uddyber, ’I det budgetforlig, et flertal i Slagelse Byråd netop har præsenteret, er der flere indsatsområder, der skal være med til at styrke samarbejdet til og for erhvervslivet’.

’Vores mål er at komme i top ti som en af Danmarks bedste samarbejdspartnere til det lokale erhvervsliv, gerne i løbet af de kommende år’, udtaler borgmester Knud Vincents og fortsætter, ’Det forpligter at have et af landets bedst beliggende erhvervsarealer med rigtig god infrastruktur – det skal vi udnytte endnu bedre. Og så er der også et politisk flertal for en øget konkurrenceudsættelse, alt sammen for at styrke samarbejdet med erhvervslivet’.

Jane Dahl, formand for Erhverv, beskæftigelse og uddannelse, er også optaget af et øget samarbejde med erhvervslivet og udtaler; ’Vi ønsker at gøre det nemmere for erhvervslivet ved at højne den interne sammenhængskraft i arbejdsmarkeds-, uddannelse-, teknik- og miljøområdet. Vi vil skabe en model, hvor kommunen er tættere på virksomhederne og uddannelsesinstitutionerne. Vores mål er at skabe en erhvervsservice, som er til stede i købstæderne, og hvor vi knytter erhvervsforeningerne tættere til kommunen. På den måde får vi en mere direkte dialog med virksomhederne om den erhvervsservice, de gerne vil have’.

’Erhvervsmæssigt set har vi mange muligheder og der sker mange positive ting. Det går flere virksomheder godt, de udvider og bygger nyt. Derfor er det også så vigtigt, at vi har noget at tilbyde dem, det giver undersøgelsen også et helt tydeligt fingerpeg om. Hvis vi skal være have del i erhvervsudviklingen på landsplan, skal vi kunne tilbyde byggemodnede erhvervsarealer’, udtaler Per B. Madsen, erhvervschef.

Formanden for DI Vestsjælland, Jan Bybjerg Pedersen, bemærker også, at Slagelse har rykket sig. ’Det er positivt, at Slagelse er ude af dødvandet, og at det øgede fokus på at sikre et ordentlig udbud af erhvervsjord på en af landets mest attraktive placeringer giver pote. Men der er stadig ting, der skal arbejdes med, påpeger han.

Det lokale erhvervsliv kommenterer positivt i DI’s analyse på Slagelse Kommunes udbud af erhvervsgrunde med god plads til udvikling samt niveauet af kommunale erhvervsskatter, afgifter og gebyrer. Infrastruktur og trans-port er to andre punkter der vægtes meget positivt i Slagelse, ligesom kommunens formidling af væsentlig information til virksomhederne er blevet bedre.

Foto: JDL