Kan du tænke “på kanten af boksen”?
De søger en skoleleder, som ser et udviklingspotentiale i både at fastholde og videreudvikle vores “Marievangstrekant” – relationskompetencer, didaktik og klasserumsledelse.
Du kan motivere, engagere og sætte retning for hele skolen.

Du vil få mulighed for at bruge alle dine ledelsesværktøjer på en skole med en anerkendende og traditionsrig kultur, hvor udviklingen skabes i samspil mellem ledelse og personale.

De er en stor skole med et nært forpligtende samarbejde med børn og forældre. Det er vigtigt, at du er en god kommunikator og gennem dialog formår at skabe tillid blandt forældregruppen, så Marievangsskolen er vores skole.

Strategisk, pædagogisk og administrativt overblik
De forventer, at du har erfaring med ledelse og kan udvikle skolen ved at inddrage skolens ledelsesteam, personale og forældre. Du skal kunne agere i det politiske system og være en tydelig og samlende person.

De er en mangfoldig og velfungerende skole, hvor trivsel og faglighed vægtes lige højt. De har fokus på udviklingen af differentierede læringsmiljøer, så alle elever udvikler deres fulde læringspotentiale og sociale kompetencer.

De vægter følgende personlige egenskaber
Være synlig, gå forrest og give plads til en flad ledelsesstruktur
Formidle skolens kultur og værdisæt
Begejstre og motivere og fortsætte den gode historie
Tydelig lyttende, imødekommende kommunikation og refleksion
Inddrage og udvikle i samarbejde med personale

De vægter følgende faglige kvalifikationer
Erfaring med skoleledelse og ledelse af ledere
Lederuddannelse
Erfaring med økonomisk styring og strategisk ressourceanvendelse
Skolen
Marievangsskolen er Slagelses næststørste skole med 650 elever fordelt på 0. – 9. årgang inkl. modtagerklasser, sprogbørnehaveklasse, og 220 børn i SFO. Ledelsesteamet består af 4 ledere, 2 administrative medarbejdere og 70 medarbejdere.

August 2021 opstartes to erhvervsklasser i udskolingen, som du som skoleleder skal implementere i samarbejde med ZBC Slagelse.

Læs hele stillingsopslaget her (ansøgningsfrist d. 6. december 2020)

Foto: Anne Beth Witte, Byportalerne.dk