Slagelses politikere bør tænke mere på landdistrikterne, siger Lars Schou Pedersen, formand for Hejninge-Stillinge Lokalråd, til Dit Slagelse. Lars Schou Pedersen er træt af ordet “udkantsdanmark” og mener Slagelse skal satse på kystturismen. Læs lokalrådsformandens opsang til lokalpolitikerne!

lars schou pedersen
Lars Schou Pedersen

Hvad kunne du ønske dig af 2015? 
I 2015, eller rettere fra 2015, kunne jeg tænke mig, at vi i Danmark fik mod til at tale “lige ud af posen” med hinanden. Også med “dem på den anden side af Åen”, og med personer med indvandrerbaggrund, uden at frygte at blive kaldt racist. Debatten og dialogen er ofte så forkrampet, fordi ingen melder ærligt ud – på et sobert plan.

Jeg kunne ønske mig, at landets og kommunens politikere begravede partibogen, og begyndte at løse landets og kommunens udfordringer. Mange politikere synes godt om et forslag, indtil de opdager det kommer fra “den anden side af salen”, så er det pludselig en skidt ide. Hvis vore politikere blot brugte lige så meget tid på at løse vore fælles udfordringer og på borgerne, som de bruger på politiske drillerier og markedsføring af dem selv, så ville selv store udfordringer blive overkommelige.

I 2015 ønsker jeg, at den gode dialog kommunens Landsby- & Lokalråd har med såvel Forvaltningen som Kommunalbestyrelsen fortsætter. Jeg ønsker, at de tiltag der i 2014 blev gjort for at udforme en egentlig Landdistriktspolitik i Slagelse Kommune bærer frugt.

Jeg håber også, at kommunens politikere i 2015 endelig følger landets love, og ændrer navnet på deres forsamling fra “Byråd” til “Kommunalbestyrelse”, og på den måde signalerer, at de også er til for os på landet.

Hvad bliver Slagelses største udfordring i år?
Det samme som alle andre år, at få enderne til at nå sammen, at få tingene i balance.

At få de kommunalt ansattes sygefravær ned på niveau med de privat ansattes. At få flere mennesker fra overførselsindkomst til egen forsørgelse. At få så meget for skattekronerne som muligt. At få skabt vækst og arbejdspladser.

Hvad kan Slagelse gøre bedre for at tiltrække turister/tilflyttere i 2015?
For turister skal vi spille på få oplagte heste, i stedet for altid at satse på alle hestene. Det er vanskeligt at være god til mange ting, det er lettere, at være meget god til enkelte ting. Jeg tror ikke der er mange Slagelse-borgere, der ville have kendt til Givskud, hvis ikke det havde været for Løveparken, og ingen ville have kendt til Bandholm, hvis ikke det havde været for Knuthenborg. Jeg ved ikke, hvor “de oplagte heste” er, men mens vi leder efter disse, ville et godt sted at starte være kystturismen. Vores strandområder kunne godt gøres mere attraktive: Der kunne godt ligge en perlerække af små oplevelser af forskellig karakter.

For tilflyttere skal vi skabe arbejdspladser, dvs. skabe gode rammer for etablering af nye og udvikling af eksisterende virksomheder. Skabe gode bosætningsmuligheder, der hvor folk vil bo, med god infrastruktur (også digital), gode institutioner og skoler.

Hvad vil du gerne opleve i Slagelse i år?
Et øget sammenhold i kommunen, et øget ejerskab fra borgerne til kommunen. At vi afliver begrebet “Udkants Danmark”, og skaber udvikling i “Forkants Danmark”.

Mindre bureaukrati. Mindre kassetænkning. Mindre økonomisk uansvarlighed – som f.eks. når vinterberedskab med djævelens vold og magt skal anvende sit budget hvert år, for at kunne få samme budget det efterfølgende år, eller som når kommunens skoler og institutioner i december køber en masse ubrugelige ting, for at tømme kassen inden et nyt budgetår.