Socialudvalget har haft sit første møde, og hele udvalget glæder sig til arbejdet med at hjælpe de børn og voksne, som har brug for støtte på forskellig vis.

Socialudvalget er trukket i arbejdstøjet. Det står klart efter udvalget mødtes til sit første møde, hvor alle fem medlemmer af det nyvalgte udvalg udtrykte et ønske om at komme i gang og gøre en forskel for borgerne.

– Det er et kæmpestort område, som vi i fællesskab har ansvaret for i Socialudvalget. De beslutninger, vi træffer, kan få indflydelse på mange borgeres hverdag. Derfor er jeg også rigtig glad for at opleve det engagement, som alle i udvalget har på det her område, siger formand for Socialudvalget Sofie Janning (A).

Udvalget har ansvaret for et område som blandt andet dækker mennesker med handicap, og det specialiserede børn- og ungeområde.

– Vi har ansvaret for et stort og vigtigt område. Nogle borgere har brug for meget hjælp, mens andre har brug for lidt hjælp. Jeg er optaget af, at de børn og voksne, som har brug for støtte fra kommunen får gode vilkår og den rette støtte, siger Helle Dalsgaard (F), næstformand i Socialudvalget.

10 store virksomheder hører under udvalget område. Det gælder blandt andet ACV og Specialcenter Slagelse, og udvalget drøftede blandt andet mulighederne for at komme i praktik i udvalgets virksomheder.

– Det er medarbejderne på vores virksomheder, som har kontakten til borgerne til hverdag. Derfor glæder jeg mig også til møde dem og høre deres erfaringen. Jeg håber, at vi kan få en god dialog, fordi medarbejderne har meget viden om borgerne og deres behov, siger Stén Knuth (V), medlem af Socialudvalget.

Også de mange interessegrupper og råd og nævn, som varetager brugernes interesser, håber udvalget at få en god dialog med.

– Vi kan ikke vide alt her i udvalget, og derfor er vi også afhængige af, at vi får input fra de interessegrupper, som varetager brugernes interesser. Hvis vi har en god og konstruktiv dialog med dem, så kan vi sammen finde løsninger på de udfordringer, borgerne møder, siger medlem af Socialudvalget Jørgen Andersen (A).

Borgernes retssikkerhed er også en af de ting, som optager det nye udvalg.

-Jeg glæder mig meget til arbejdet, hvor jeg er særligt optaget af at der gives den rigtige hjælp til børn og voksne med handicap, uanset om det er psykisk eller fysisk. For ligesom alle andre mennesker, så fortjener borgere med handicap også et liv med værdighed og muligheder. Vi har som samfund et ansvar for at sikre, at et medfødt handicap aldrig må betyde, at man ikke kan opnå ens drømme og mål i livet. Blandt andet derfor er retssikkerhed på handicapområdet et særligt politisk fokuspunkt. Borgerne og deres pårørende skal nemlig altid kunne have tillid til at de får den lovsikret hjælp fra kommunen, som de har behov for, når de ikke har andre muligheder, siger medlem af Socialudvalget Christopher Trung (C).

Foto: JDL