Sct. Mikkels Sogns Menighedsråd inviterer til afskedsgudstjeneste med efterfølgende reception for sognepræst Marie Legarth, som går på pension ultimo september efter mere end 22 år som sognepræst i Sct. Mikkels Pastorat.

Ved receptionen vil menighedsråd, præster og medarbejdere i Sct. Mikkels Kirke samt menigheden og sognet med flere takke for samarbejdet. Kom og vær med til at takke for den store indsats gennem årene og for at sende Marie Legarth på pension.

Afskedsgudstjenesten afholdes den 18. september kl. 10.00 i Sct. Mikkels Kirke med efterfølgende afskedsreception cirka kl. 11.30 i Pakhuset, Sct. Mikkels Sognegård.

Tilmelding sker her på www.sctmikkels.dk/begivenhed/18-9-2022-afskedsreception-marie-legarth-28119 eller på sanktmikkels.sogn@km.dk. Du kan også ringe på telefon 5852 0511 tirsdag-fredag kl. 09.00-13.00. Tilmelding må gerne ske senest tirsdag den 13. september kl. 13.00.

Pressefoto