Lægeforeningen Sjællands kollegialitetspris 2020 blev uddelt på foreningens efterårsmøde den 17. september. Prisen gik i år til 69-årige John Larsen, der er specialeansvarlig overlæge i ETUB i Næstved

Prismodtager John Larsen, foto: region Sjælland

-Årets vinder er noget så sjældent som en overlæge, der tænker pragmatisk og holistisk med forståelse for såvel patienters som lægers virkelighed udenfor sygehuset. Og vedkommende handler kollegialt i overensstemmelse med denne tankegang.

Sådan indledte Nikolaj Bolsing Bak, formand for Lægeforeningen Sjælland, sin flotte tale til John Larsen, årets vinder af Lægeforeningen Sjællands kollegialitetspris 2020.

-Jeg er selvfølgelig voldsomt stolt af og glad for at blive tildelt en pris af mine kollegaer. Det betyder jo også, at mine værdier som læge giver genklang for andre, så det kan man da kun være stolt af, fortæller en glad John Larsen efter at have modtaget sin fornemme pris.

Lægeforeningen Sjælland fremhæver, at John Larsen modtog prisen for at have ydet en helt særlig indsats i forhold til at fremme en god lægekultur i sundhedsvæsenet i Region Sjælland. Dertil er han en meget hjælpsom kollega, som ikke er bange for at stille sig til rådighed, hvor han kan – for eksempel stiller han personligt op ved lægelaugsmøder, ligesom han udleverer sit mobilnummer til kollegaer i praksis.

En af vor egne
På Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse har man stort fokus på en åben og tilgængelig kultur for videndeling og god dialog med patienterne. Med John Larsens pris viser det sig, at det også fungerer i praksis.

-På Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse vægter vi både den gode lægefaglige og den gode kollegiale kultur højt. John Larsens indsats er et godt eksempel på, hvordan fagligheden kan bringes på tværs af en organisation, når man indgår i tætte samarbejder med kollegaer og patienter, fortæller Niels Reichstein, der er direktør på Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse.

Lægeforeningen Sjællands kollegialitetspris er oprettet i 2011 og tildeles som en uansøgt hædersgave, der sætter fokus på de mange engagerede og dygtige læger, der, på sygehusafdelinger, i institutioner, almen praksis og speciallæge praksis i Region Sjælland, yder en særlig indsats enten i forhold til kvalitetsudvikling, forebyggelse eller fremme af god lægekultur.