Af Dan Kiving fra Initiativgruppen og Hjerneskadeforeningen Vestsjælland

På det informationsmøde, som vi – de foreninger og de aktive frivillige, som med stor glæde har benyttet Kongehavecentret i Svendsgade – den 18. april blev inviteret til, blev der fra nogle af brugerne stillet et forslag om at oprette en ny “paraplyforening” med det formål at kunne blive en kontaktgruppe og en dialogpartner i samarbejdet med Slagelse Kommune. Flere af mødedeltagerne kunne samtidig se en fordel i, at specielt de beboere, som bor i boligerne ved Kongehavecentret fremover stadig vil kunne deltage i de frivilliges mange aktiviteter på samme måde, som før centret som Aktivitetscentret blev lukket.

Der blev herefter udsendt en invitation til de interesserede foreninger og til de frivillige om at mødes til den stiftende generalforsamling tirsdag den 23. maj 2023 kl. 14 på Kongehavecentret, Svendsgade 102. Her vil man forsøge at stifte foreningen ´Kongehavecentrets Venner´. Det er initiativgruppens håb, at mange flere end lige de foreninger og frivillige, som umiddelbart skrev sig op, vil møde op for at støtte den nye, spændende forening, som forhåbentlig vil komme til at fungere som et fællesskab for de mange, frivillige foreninger, som i mange år har haft deres faste møde- og fristed på Kongehavecentret.

Foreningen håber at kunne være med til at være repræsentanter for både små og større brugere af Kongehavecentret. Hvis interessen er stor nok, kan den måske blive en af husets dialogpartnere i forhold til samarbejdet med Slagelse Kommunes forskellige forvaltninger og afdelinger. Herunder vil brugen af kommunens lokalebookingsystem være aktuelt at sætte sig ind i, og måske ligger der muligheder om et samarbejde om at være med til at være en del af arbejdet med at udarbejde et udkast til nye ordensregler for den daglige brug af Kongehavecentret. Dette nævnes blot som et forslag til en opstart – der kommer helt sikker mange andre gode idéer hen ad vejen, som så kan indgå i den nye forenings opstart og arbejde.

Hvis du og din forening er interesseret i at støtte oprettelsen af foreningen og vil deltage i dialogen om centrets fremtidige brug, må du gerne tilmelde dig/jer til mødet på Kongehavecentret, tirsdag den 23. maj kl 14 på mail dan.kiving@live.dk eller ringe eller sende en SMS til mobil 53578100.

Initiativgruppen glæder os til at høre og modtage tilmeldinger fra mange af Slagelse Kommunes engagerede, frivillige foreninger. Vel mødt!