Fonden Slægten Schous Bolig Gl. Antvorskov har besluttet at donere ca. 2 millioner til Slagelse Museum. Midlerne er øremærket formidling og forskning i Antvorskov Kloster og slægten Schous historie.

Julen falder tidligt på Slagelse Museum, – en del af Museum Vestsjælland. Museet har modtaget tilsagn om ca. 2 millioner kroner. Midlerne stammer fra Fonden Slægtens Schous Bolig Gl. Antvorskov. Fonden har besluttet at nedlægge sig selv og lade provenuet tilfalde museet, hvilket vækker stor glæde hos museumsdirektør Eskil Vagn Olsen: ”Det er fantastisk at vi modtager denne generøse gave fra fonden. Midler i den størrelsesorden er ikke noget vi normalt har til rådighed til konkrete formidlings- og forskningsopgaver, så det vil gøre en kæmpe forskel for os”.

Antvorskov Kloster og Familien Schou

Donationen skal bruges til at formidle og forske i Antvorskov kloster og slægten Schous virke i Slagelse. Museet har allerede gode erfaringer formidling af Antvorskov klosterruin og nu bliver der mulighed for at sætte ekstra blus på udstillinger om og forskning i dette unikke stykke Sjællands- og Danmarkshistorie.

Slægten Schou er flettet tæt sammen både med Antvorskov Kloster og Slagelses historie. I 1856 købte købmand og Sjællands største kornhandler Hans Henrik Schou grunden for enden af Slotsalleen i Slagelse. Under jorden lå ruinerne af Antvorskov Kloster, som efter Reformationen var det blevet til kongeslot. Med tiden faldt kongemagtens interesse for Antvorskov Slot og i begyndelsen af 1800-tallet blev det revet ned. Hans Henrik Schou opførte i 1858 den nuværende bygning, Gl. Antvorskov, og i samme år blev han tildelt ærestitlen Kongelig Agent for sit erhvervsmæssige virke. Slægten fortsatte med at virke i Slagelse og på Antvorskov inden for handel og industri og i 1927 blev familien enige om, at oprette en selvstændig institution, Slægten Schous Bolig Gl. Antvorskov.

Fondens formålet blev at stille Gl. Antvorskov til rådighed som fribolig for slægten samt at værne om stedets historiske værdier. Fonden har nu besluttet at nedlægge sig selv, og donerer de resterende midler til Slagelse Museum. I den forbindelse udtaler fondens repræsentant Mikkel Schou: ”Det glæder os, at vi med aftalen med museet, kan sikre at fondens midler bliver anvendt i overensstemmelse med stifterens ønske. Vi ser frem til at følge resultaterne”. 

Pressefoto