Mistrivsel blandt unge piger er et stigende problem. Cirka hver anden pige i alderen 16-24 føler sig ofte stresset. Pigerne oplever hverdagen, som en konkurrence, hvor de går rundt og sammenligner sig med kammeraterne. Det skaber en følelse af ensomhed, og det kan være svært for nogle, at finde deres plads i fællesskabet, et fællesskab der på de seneste år, er flyttet markant mere online. Likes, antal venner og daglige opdateringer på Facebook, Instagram og Snapchat lægger op til konstant sammenligning pigerne imellem.

Pigepotentiale – et unikt landsdækkende tilbud

Pigepotentiale er et helt unikt tilbud til de unge piger, som føler sig udenfor, eller går rundt med følelsen af ikke at være god nok. Der er ingen ventetid og ingen journaler, derimod tilbyder Pigepotentiale coaching her og nu, så pigerne kan få taget hul på bylden og blive hjulpet til bedre selvværd og selvtillid.

Maria B. Drizati er Pigepotentiale coach i Korsør

Som Pigepotentiale coach i Korsør og Vestsjælland ønsker Maria at hjælpe piger, som bakser med følgerne af et lavt selvværd. Maria lytter, og hjælper med at afklare, sætte retning og mål. Herefter lægges i fællesskab en plan for, hvordan udfordringerne kan håndteres anderledes i fremtiden.

Maria oplever, at unge piger ubevidst spænder ben for sig selv. Det giver udfordringer både socialt og i skolen. Hun møder også alt for mange piger, som er hæmmet af stor nervøsitet i en eksamenssituation. Det vil hun gerne være med til at afhjælpe.

Pigepotentiale Korsør tilbyder workshops og coaching

Pigepotentiale afholder workshops over hele landet. I workshoppen fokuseres der på at opbygge pigers selvtillid og selvværd, samt lære pigerne, at det er gode nok ligesom de er.

1:1 coaching giver pigerne mulighed for at åbne op omkring de følelser og tanker, som de går rundt med og hjælper pigerne til at indse deres potentiale.

Kontakt:

Pigepotentiale coach Korsør Maria B. Drizati

E-mail: maria@mariadrizati.com

Tlf.: 50 21 81 16

www.pigepotentiale.dk