Undersøgelser viser, at aktive børn er glade børn med bedre selvværd og stærkere sociale kompetencer – parate til at lære nyt. Samtidigt er et stærkt fokus på kropslig dannelse med til at udvikle børnenes fysiske færdigheder, kropsbevidsthed og bevægelsesglæde. Idræt, leg og bevægelse er bare sjovere, når børn føler glæde ved at bevæge sig og har gode forudsætninger for at være med. Men i Danmark har op mod en tredjedel børn, der starter i skole, udfordringer med motorikken, og det kan blive en stor barriere, når de skal deltage i lege eller fysisk aktivitet med andre. At stå udenfor fællesskaberne kan skade selvværdet, påvirke trivsel og give sociale problemer, der kan få betydning resten af livet.

Vestermose Natur- og Idrætsfriskole har netop gennemført en DGI-idrætscertificering, hvor særligt overgangen fra børnehave til SFO er blevet styrket gennem integrering af idræt, leg og bevægelse. Certificeringsforløbet er en proces, der strækker sig over et år, involverer hele personalegruppen og er bygget op omkring fem undervisningsmoduler med forskellige temaer inden for bevægelse. Efter hvert undervisningsmodul følger en arbejdsperiode, hvor viden, teori, aktiviteter og værktøjer står deres prøve i praksis.

Som del af certificeringsforløbet er der blevet udarbejdet en bevægelsesstrategi og en konkret handleplan for, hvordan børnehaven og SFO’en vil sikre implementering og lokal forankring i arbejdet med at bruge leg, idræt og bevægelse til at styrke overgangen fra børnehave til SFO. Udover værktøjer og viden om bevægelse, skaber DGI-idrætscertificeringen også en stærk profilering af Vestermose Natur- og Idrætsfriskole. En stærk profil, der kommer institutionen til gavn i mange henseender – fx under rekrutteringen af nye medarbejdere.

Foto: ABW