Analyser af den brandskum, som Slagelse Brand og Redning bruger, viser indhold af små mængder PFOS. Brugen af skummet på brand-skolen er stoppet. Miljøstyrelsen vurderer, at det overholder grænseværdierne.

Brandskum, som Slagelse Brand og Redning bruger i dag, indeholder små mængder af PFOS. Det viser analyser af brandskummet, som Slagelse Kommune har foretaget i forbindelse med undersøgelsen af PFOS-forureningen ved brandskolen i Korsør.

Der er foretaget to analyser, som viser et indhold af PFOS på henholdsvis 0,0106 milligram PFOS pr. liter og 0,009 milligram PFOS pr. liter, hvilket er under EU’s grænseværdi på 10 milligram pr. liter.

Slagelse Kommune har været i dialog med Miljøstyrelsen, som oplyser, at der er et generelforbud mod PFOS i brandskum, hvilket betyder at indholdet af PFOS ikke må overstige EU’s grænseværdi. Brandskummen over-holder derfor lovgivningen, og er lovlig at bruge i Danmark.

Indholdet af PFOS er kun fundet i såkaldt ”skarp” brandskum”. Det vil sige brandskum, som bliver brugt af beredskabet i forbindelse med brandbekæmpelse mm. Der er ikke fundet spor af PFOS i såkaldt øvelsesskum, som bliver brugt i forbindelse med øvelser.

Den skarpe brandskum er dog med jævne mellemrum blevet brugt i forbindelser med øvelser på brandskolen. Det er sket i forbindelse med uddannelse i at bruge beredskabets kørende materiel, hvor man ikke kan benytte øvelsesskum. Miljøstyrelsens vurdering er, at brugen af den aktuelle brandskum på brandskolen ikke kan forklare de høje koncentrationer af PFOS, som er fundet på brandskolen.

Slagelse Brand og Redning har stoppet brugen af den pågældende brand-skum på brandskolen, mens den forsat bliver brugt af beredskabet forbindelse med brandslukning mm. Slagelse Brand og Redning er i gang med at undersøge markedet for alternativer uden indhold af nogen fluor forbindelser, herunder PFOS, som kan erstattet den nuværende brandskum.

Foto: ABW