rosenkilde3Rosenkilde Vuggestue og Børnehave
Rosenkildevej 90
4200 Slagelse
58 52 54 06
rosenkilde@slagelse.dk

Åbningstider
Mandag-torsdag: 06.00-18.00
Fredag: 06.00-17.00

Nærvær, respekt, anerkendelse og relationer
Den selvejede institution Rosenkilde Vuggestue og Børnehave har nærvær som sit værdigrundlag, og de tætte og personlige relationer mellem børn, forældre og personale vægtes således højt. De omsorgsfulde voksne skaber tryghed og tydelige rammer, hvor børnene kan udvikle sig, fordi de tør afprøve nye ting, da hverdagens rytme i institutionen er tryg og genkendelig. Målet er at have glade børn og tilfredse forældre, og institutionen er kvalitetsorienteret, samtidig med at spontanitet og glæde er i fokus.

Den pædagogiske praksis følger samfundsudviklingen og tager udgangspunkt i de konkrete børns behov. Institutionen er derfor i konstant udvikling for hele tiden at kunne forbedre kvaliteten og fortsat have nærværet som grundlag.

rosenkilde2Respekt og anerkendelse er yderligere to værdier, som Rosenkilde lægger stor vægt på. I deres optik går anerkendelse forud for et respektfuldt forhold. Eksempelvis bliver børnene altid anerkendt for det, som de er gode til, samtidig med at deres personlige behov for selvstændighed bliver respekteret, fordi man lytter til hinanden.

I forhold til relationer er venskab, samhørighed og fællesskab vigtige faktorer, som alle prioriteres for at lære børnene at være sociale samt selvstændige og undgå mobning. Fundamentet skal være i orden, og Rosenkilde mener, at venskaber er kilden til en positiv mental og social udvikling.

Bevægelsesinstitution med fokus på sundhed
Kroppen er en integreret del af både social og personlig identitet. Den er også udgangspunktet for alle vores handlinger, og dermed essentiel i forhold til barnets udvikling. Vuggestuen og børnehaven fokuserer derfor på, at børnene i det daglige miljø udfordres kropsligt både ude og inde, så deres grundlæggende bevægelsesmønstre kan udvikles.

Det har stor betydning for både fysisk og psykisk sundhed, at børnene får styrket deres kroppe og derved deres naturlige lyst til motorisk udfoldelse. De fysiske og sanselige udfordringer for denne udvikling tilbydes af Rosenkilde, der har et multirum, som er indrettet til fysisk aktivitet og sanselige oplevelser, samt en legeplads, der giver børnene mulighed for motorisk og sanselig udfoldelse.

Institutionen blev i 2011 certificeret som bevægelsesinstitution, hvilket underbygger, at børnenes kropslige udvikling i en aktiv hverdag er en mærkesag.

rosenkilde1Giv dit barn en tryg og sund hverdag
Rosenkilde Vuggestue og Børnehave tilbyder dit barn en institution, hvor kerneværdierne nærvær, respekt, anerkendelse og relationer er i fokus, så dit barn kan få en tryg og sund hverdag.

Der er et godt forældresamarbejde, som er forudsætningen for kvaliteten og sammenhængen i det daglige arbejde. I vil hos Rosenkilde blive en del af dette gode fællesskab, der skaber grundlaget for en tryg hverdag i de aktive og faste rammer, som institutionen har.

hjemmesiden kan du læse meget mere om kerneværdierne og selve den pædagogiske praksis, som hverdagen bygger på, samt se yderligere informationer om selve institutionen.


sølvpartner