AffaldPlus
Ved Fjorden 20
4700 Næstved
Tlf. 55 75 08 00
affaldplus@affaldplus.dk

AffaldPlus driver genbrugspladser i Slagelse, Dalmose, Korsør, Skælskør og Agersø. Her kan du som privat eller erhvervsdrivende komme af med dit affald, hvorefter det bliver behandlet med henblik på videst mulig genanvendelse.

Nedenfor finder du en oversigt over genbrugspladserne i Slagelse Kommune. På helligdage får du overblik over åbningstiderne her.

slagelse genbrugsplads

Slagelse Genbrugsplads 
Skovsøvej 8
4200 Slagelse
Tlf. 58 52 36 10
E-mail: slgbp@affaldplus.dk

Åbningstider
Mandag – fredag: 08.00-18.00
Lørdag – søndag: 09.00-17.00

Slagelse Haveaffaldsplads
Assensvej 4
4200 Slagelse

Du kan aflevere haveaffald døgnet rundt på Slagelse Haveaffaldsplads.

Dalmose Genbrugsplads 
Lundsgårdsvej 11
4261 Dalmose
Tlf. 58 18 80 67
E-mail: dgbp@affaldplus.dk

Åbningstider
Tirsdag: 08.00–18.00
Torsdag: 08.00–18.00
Lørdag: 09.00–15.00

Korsør Genbrugsplads 
Møllevangen 62
4220 Korsør
Tlf. 58 35 08 25
E-mail: kgbp@affaldplus.dk

Åbningstider
Mandag – søndag: 09.00 – 17.00

Skælskør Genbrugsplads 
Industrivej 47
4230 Skælskør
Tlf. 58 19 17 80
E-mail: skgbp@affaldplus.dk

Åbningstider
Mandag: 08.00-18.00
Onsdag – fredag: 08.00-18.00
Lørdag – søndag: 09.00-17.00

Agersø Genbrugsplads 
Agersø Møllevej 15
4230 Skælskør
Tlf. 58 19 80 17
E-mail: jlun@slagelse.dk

Åbningstider
Onsdag: 12.00 – 16.00
Lørdag: 10.00 – 15.00

Hvordan gør man?
Det anbefales at sortere affaldet hjemmefra, da affaldet skal i forskellige containere: glas, tøj, plast, papir, træ, metal, jord, beton, haveaffald, småt brændbart osv. Det affald, der kan komme i sække, skal afleveres i klare sække.

I den digitale sorteringsvejledning kan du beskrive dit affald og derefter få at vide, hvor du skal aflevere det.

Du kan også hente foldere fra de enkelte genbrugspladser, der giver overblik over, hvor affaldet skal anbringes.

affaldplusHvem er AffaldPlus?
AffaldPlus driver også genbrugspladser i Ringsted, Faxe, Sorø, Vordingborg og Næstved, hvor hovedkvarteret ligger. AffaldPlus’ bestyrelse består af to medlemmer fra byrådet/ kommunalbestyrelsen i hver af de seks kommuner. Der vælges en ny bestyrelse, når der er kommunalvalg hver fjerde år.

Hvad sker der med affaldet?
Borgere og virksomheder har adgang til at benytte alle AffaldPlus’ genbrugspladser. Man kan aflevere mere end 30 forskelllige typer affald fra haveaffald og papir til kemikalier og genanvendeligt pvc. Herefter sørger AffaldPlus for, at ressourcerne i affaldet udnyttes bedst muligt og ikke skader miljøet.

Forbrændingsanlægget i Slagelse forbrænder ca. 65.000 ton affald om året. Ved afbrændingen produceres el og varme. Forbrændingen producerer desuden en rest i form af slagger, som efter sortering anvendes til vejbygningsformål.

Endvidere genanvendes en del af affaldet direkte via genbrugsbutikker og loppemarkeder.
sølvpartner

Del på sociale medier