fonden3Netværket Smedegade
Smedegade 43B
4200 Slagelse
Tlf: 4187 6599
kontor@ns47.dk

Følg Netværket Smedegade på Facebook 

Et moderne botilbud for unge
Et trygt og moderne botilbud for unge med udfordringer i livet er et ”must”. Alle unge har et stort behov for tryghed, nærhed og for at have en mulighed for at fungere i et godt miljø og i et netværk, der støtter deres udvikling. Et sådant tilbud har Netværket Smedegade til unge mennesker, der lever med forskellige diagnoser og problemer.

Netværket Smedegade åbner dørene midt i Slagelse, hvor der er 12 moderne og lyse lejligheder, hvor de unge mennesker kan indrette sig efter egen smag, og samtidig har trygheden ved at bo sammen med andre i en lignende situation. Ejendommen har en stor, velindrettet fællesstue, hvor man har mulighed for at være sammen, afholde fællesmøder, aktiviteter og lignende.

Hvem henvender dette botilbud sig til?
De unge beboere er aldersmæssigt fra 18 år og opefter. Den målgruppe som disse lejligheder henvender sig til er unge, der har én eller flere diagnoser og udviklingsmæssige udfordringer. Diagnoser som ASF (Autisme Spektrum Forstyrrelser), ADHD, OCD eller angst.

Det er vigtigt at understrege, at botilbuddet netop er dette – et botilbud – og ikke en institution. Netværket forsøger gennem denne boligform at hjælpe den unge at opleve en hverdag så tæt på den unges egne tanker om et godt liv som overhovedet muligt.

Netværket skriver: ’’Netværket er ikke en institution – det er en del af de unge menneskers voksenliv.’’ Det betyder, at alle i tilbuddet lytter til hinanden, støtter hinanden, og – meget vigtigt – at der også gives plads til individualitet, og der tages hensyn til den enkelte beboers behov både for samvær, privatliv og medindflydelse.

Mød medarbejderne
Du kan kontakte Netværket Smedegade om dine muligheder for en lejlighed. Det er et tilbud under Servicelovens §107 (Botilbud til midlertidigt ophold).

Netværket Smedegade mener, at den personlige kontakt fra ansøgerne og deres pårørende er den bedste måde at finde ud af, om det er dette botilbud, som er optimalt for den enkelte unge.

Hvis du mener, at botilbuddet og netværket kunne være noget for dig, oplyser Netværket, at man trygt kan kontakte botilbuddets leder Gitte Krogh på tlf. 4187 6591 og mail gitte@ns47.dk eller via Netværkets Facebookside.

Kontakt Netværket Smedegade


sølvpartner

Del på sociale medier