Du skal udvikle en samlet strategi for kommunens fundraising indsats, og sikre at man eksekverer på den.

Du skal udfylde en nyetableret rolle og sikre et strategisk løfte, så ressourcerne målrettes de områder, der har størst politisk bevågenhed og samtidigt størst værdi for kommunens borgere og virksomheder.

Du skal spotte muligheder og binde hele kommunens netværk af fundraisere sammen i et stærkt og udviklende arbejdsfællesskab.

Ser du dig selv i dette – så venter jobbet måske på dig som chefkonsulent med ansvar for at løfte fundraising til næste niveau fra 1. oktober.

Du skal være brobyggeren mellem den politiske intention og den praktiske virkelighed. Og så bliver du del af en ambitiøs udviklingsrejse, som gør op med den traditionelle silo-, top- og regelstyrede organisationsform.

De sætter barren højt i Slagelse Kommune – tager du udfordringen op?

Læs hele mere her (ansøgningsfrist d. 2. august 2021) 

Foto: ABW