Læserbrev af Unnie Linette Brown Oldenburg, Nr. 3 på Socialdemokratiets list til kommunalvalget, Næstformand for Forebyggelse- og Senior udvalget samt Børne- og Ungeudvalget.

Absolut nej, og det er nu også dokumenteret.

Én af de ting jeg har kæmpet for de sidste 4 år, hvor vi har skulle genoprette økonomien, er at afholde velfærdsområderne for besparelser og jeg har argumenteret vidt og bredt for, hvorfor det ikke kan betale sig, at spare på velfærdsområderne og det var også derfor vi igangsatte en prøvehandling på demensafdelingen på Smedegade plejecenter.

Vi tilførte ekstra penge, så man kunne ansætte flere medarbejdere, dette skulle blandt andet:

  • Sikre bedre pleje til borgere med demens.
  • Nedbringe brugen af vikarer.
  • Sikre at borgeren mødte faste og kendte personale.
  • Nedsætte sygefraværet hos personalet, forbedre arbejdsmiljøet og øge arbejdsglæden.

Nu er evalueringen kommet og jeg må sige vi er lykkedes. Resultaterne viser:

  • Hvor vi tidligere brugte 1,5 mio kr. på eksterne vikarer, der har vi i prøveperioden brugt 1 mio kr. og det er trods der har været langtidssygmeldinger og COVID-19.
  • Hvor vi før havde brug for at hente eksterne vikarer ind, kunne det ofte dækkes af det faste personale, det vil sige, at borgerne ikke i lige så høj grad som tidligere, skulle forholde sig til vikarer som de ikke kendte.
  • Fald i sygefraværet hos personalet. Dermed ligger plejecenterets fravær på niveau med den kommune med lavets fravær og er det plejecenter i Slagelse kommunen som har det laveste gennemsnitlig fravær. Der er dermed opnået en årlig besparelse på ca. 300.000 kr. Det vil sige, man faktisk bare i besparelserne i sygefraværet kan ansætte en medarbejder mere.
  • Markant øget arbejdsglæde hos medarbejderne.
  • Fastholdelse af medarbejderne. Hvor personaleomsætningen på dette område i kommunen har ligget på 31,6%, har man på Smedegade plejecenter ligget på 19,1 %.
  • I prøvehandlingsperioden er der ikke indkommet klager fra pårørende og det vurderes, at samarbejdet med de pårørende er forbedret væsentligt.

Er vi i mål – Nej, jeg kunne godt tænke mig, at kommunens økonomi bliver endnu bedre og at vi på ældreområdet bruger endnu færre eksterne vikarer, så vi kan bruge pengene på at ansætte fast personale, men jeg må sige, at jeg er både stolt og glad for resultaterne og jeg vil arbejde for, at vi gør mere af det som vi her kan se virker.

Foto: sdl