9. november kl. 11.00 tages første spadestik til nye træningsfaciliteter til genoptræning. Huset skal rumme træningen, der nu ligger på Grønningen 3 i Slagelse, men også borgere, der bor hjemme i egen bolig med behov for neurorehabilitering samt til beboere i de midlertidige pladser ved Blomstergården i Slagelse. Træningsfaciliteterne forventes færdigt ultimo 2022.

En ny bygning på ca. 600m2 tager sin første spæde begyndelse den 9.november, når formand for Forebyggelses- og Seniorudvalget Ali Yavuz stikker spaden i jorden. Bygningen vil komme til at rumme træningsfaciliteter som både vil komme borgere med erhvervet hjerneskade og dermed behov for neurorehabilitering, samt borgere som bor i de midlertidige pladser på Blomstergården til gavn.

Til glæde for alle i hele kommunen

– Vi ser meget frem til de nye træningsfaciliteter, som vil kunne hjælpe rigtig mange i hele kommunen. Borgere med brug for neurorehabilitering vil kunne modtage den relevante mængde træning på avanceret og specialiseret niveau, uanset om de bor i en midlertidig bolig på Blomstergården eller i egen bolig hjemme. Samtidig vil borgere i midlertidige boliger få mere energi til træning og/eller rehabilitering, da træningsfaciliteterne er i umiddelbar tilknytning til de midlertidige boliger, og borgeren undgår dermed en længere køretur frem og tilbage, fortæller formand for Forebyggelses- og Seniorudvalget Ali Yavuz (A)

Specialisering samlet ét sted

– Når alt neurorehabilitering samles fysisk samme sted, så vil det skabe øget specialisering og dermed faglighed hos medarbejderne, som arbejder omkring senhjerneskadede borgere. De nye træningsfaciliteter vil desuden give både borgere og medarbejdere optimale pladsforhold i forhold til genoptræningen på Grønningen i Slagelse, som har haft trange pladsforhold. Det vil betyde, at borgere der kommer til træning efter knæoperation, skulderoperation eller generelt funktionsfald vil møde et træningscenter med plads og lys samt et sted med høj faglighed, siger næstformand i Forebyggelses- og Seniorudvalget Unnie Oldenburg. (A)

Alle interesserede er velkomne til at deltage i 1. spadestik 9. november kl. 11-12 ved Blomstergården. Rådgiver på byggeriet er WE Architecture AS og
entreprenøren er Georg Berg AS.

Pressefoto indsendt af Slagelse Kommune