Ingen af os ønsker affald i naturen. Det er grimt at kigge på, det forurener vores miljø, og det kan skade vores dyreliv. Samtidig går vi glip af de gode ressourcer i affaldet. Derfor slutter AffaldPlus op om Miljøstyrelsens kampagne og siger “Tak for ingenting… i vejkanten, når du kører på genbrugspladsen.”

Sådan pakker du din trailer godt

Det er en fordel, hvis du sorterer dit genbrug hjemmefra. Så er turen på genbrugspladsen og arbejdet med at fordele affaldet i de rigtige containere hurtigt klaret.

Placér fx større stykker jern, byggeaffald, indendørs træ og imprægneret træ på traileren.
Lette ting som fx hård plast og flamingo samles i en pose, kasse eller lignende.
Glas – samles i en kurv, kasse eller lignende.
Kemikalier og andet farligt affald samles i en solid kasse med fast bund.
Tøj, plast, træ, jern i mindre stykker og andet småt affald (rest efter sortering) samles i aflukkede poser.
Støvende affald som fx asbest og aske samles i aflukkede poser.

Bind tingene fast

Løse og lette genstande kan nemt flyve ud af traileren. Selv relativt tunge ting kan ryge af i fart. Vær fx opmærksom på, at plader nemt kan fanges af vinden.

Læg evt. noget stort (og tungt) øverst og bind på kryds og tværs med et reb eller remme. Det bedste er, hvis du har en presenning eller et finmasket net, der passer til traileren.
Læg de løse og lette emner ind i bilen. Så undgår du, at det flyver eller bliver vådt under kørslen.

Afmærkning

Der må højst stikke noget 1 m ud over traileren bagud og 15 cm ud over siderne. Afmærk det tydeligt, hvis du ikke kan overholde dette.

Læs mere her

Foto: ABW