Siden juni sidste år har trafikken i det nordlige Slagelse været påvirket af vejarbejdet på Rosenkildevej og Valmuevej. Men to måneder før tid er arbejdet nu ved at være færdigt. Nu mangler kun det øverste lag asfalt og den sidste finish.

Det var oprindeligt meningen, at vejarbejdet på Rosenkildevej og Valmuevej skulle være færdig til december, og det sidste asfaltarbejde skulle laves næste år. Men allerede nu er det meste og den værste del af arbejdet færdigt, og asfaltarbejdet forventer man nu, at nå inden udgangen af september. Dermed er den store vejudvidelse af Rosenkildevej og Valmuevej med et samlet budget på 26,7 mio. kr. afsluttet mere end to måneder før, man forventede at være færdig, da man gik i gang i juni sidste år.

– Det er et stort projekt, som ikke har kunnet undgå at genere trafikken, og derfor er jeg også glad for, at vi kan afslutte projektet før tid. Det skyldes særligt, at vores entreprenør og rådgiver har udvist en god indstilling til samarbejde og smidighed og sikret en god planlægning af arbejdet samtidig med at vinteren været mild, og det betød, at vi også kunne arbejde i vintermånederne, siger entreprenørchef Peter Johansen.

Det, der mangler, før arbejdet er helt færdigt, er de sidste skilte og vejstriber, et hegn ind mod boldbanerne på Valmuevej, færdiggørelsen af fortovet på Valmuevej samt det afsluttende asfaltarbejde. Arbejdet med hegnet betyder, at den nye cykelsti langs med Valmuevej bliver indsnævret, mens arbejdet står på. Asfaltarbejdet og det sidste finisharbejde kommer også til at påvirke trafikken en smule. Men størstedelen af det store projekt, og det arbejde, som har betydet omkørsler og afspærringer for bilisterne, er nu afsluttet. Det betyder, at dele af både Valmuevej og Rosenkildevej er blevet udvidet, så vejene har den fornødne kapacitet til at klare trafikken til og fra boliger og institutioner i området samt understøtte udviklingen af det nye boligområde Tidselbjerget. Samtidig har de berørte strækninger også fået en trafiksikkerhedsmæssig opgradering.

– Det har været et stort arbejde, og jeg ved, at det har været til stor gene for både trafikanter og naboer. Men nu er det ved at være overstået og både bilister og naboer kan se frem til, at vejene nu er klar til at tage imod den trafik, som vi forventer i fremtiden, siger Peter Johansen.

Det sidste, der mangler, bliver lavet i de kommende uger. Arbejdet med hegnet på Valmuevej forventes afsluttet i medio september, og det sidste asfaltarbejde bliver lavet i de kommende uger, når vejret tillader det.

Pressefoto