I gårsdagens udgave af Sjællandske blev der efterspurgt hvad alternativet er til de besparelser der er lagt op til i budgetforliget.

Alternativet skulle være langt værre: Nemlig at kommunen bliver sat under administration, hvilket er langt værre end den nuværende situation.

Det vil betyde at vi som kommune skulle bevise forbedringer i økonomien ved at indlevere månedlige rapporter, så Økonomi- og Indenrigsministeriet hele tiden er ajourført med, om vi som politikere formår at træffe de rigtige valg og beslutninger, så vores kommune overholder det på forhånd fastlagte budget.

Det er der ikke noget politisk ønske om. For det næste skridt bliver så, at andre kommer ind og overtager styringen af økonomien og kommunens interesser. Hvis ikke man overholder retningslinjerne, er alternativet jo, at man bliver sat uden for døren i eget hus, mens ministeriets udsendte direkte går ind og fastsætter budgettet.

Nogle gange kan det at blive sat under administration være den eneste rigtige vej at gå. Det er en ting, men så har vi intet at skulle have sagt i forhold til besparelserne.

Lige nu går debatten meget på skolesammenlægninger. Men besparelserne der er foreslået, er langt mere omfattende end nogle enkelte sammenlægninger af skoletilbud. Der spares i høj grad på blandt andet ældreområdet, handicapområdet og vores dagtilbud.

Det er forfærdeligt. Men hvad er alternativet til at løse den økonomiske situation vi står i? Socialdemokratiet bryster sig med at have løsningen, men har ej fremlagt den.

Christopher Trung
Byrådsmedlem for Det Konservative Folkeparti i Slagelse Kommune
Rosengade 3, 3. sal, 4200 Slagelse

Pressefoto