Business Slagelse indkalder til ordinær generalforsamling:

tirsdag, 26. april, kl. 18, på Posthuset, Sdr. Stationsvej 26, stuen, Slagelse.

Aftenens program

Generalforsamling

Borgmester Knud Vincents og viceborgmester Jane Dahl giver en orientering om Slagelse i fremtiden – med efterfølgende debat.

Spisning

Dagsorden:
• Valg af dirigent
• Bestyrelsens beretning
• Godkendelse af det reviderede regnskab
• Budgetorientering
• Fastsættelse af kontingent
• Indkomne forslag
• Valg af bestyrelsesmedlemmer for en 2-årig periode, hvor der vælges 11 medlemmer, heraf 6 i de lige år og 5 i de ulige år.

På valg er: Torben Kjerulff, Micael Duncan, Niels Ibsen, Janette Christensen, Thomas Eilersen, Jeanette Petersen

• Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen
• Valg af revisor
• Eventuelt

Af hensyn til planlægningen vil de gerne have tilmelding på mail til helle@slagelseerhvervscenter.dk.

Foto: ABW