Sydvestsjællands Kloakservice A/S er i fuld gang med 5 års tankinspektion af deres egne tanke på pladsen, og som man kan se, så er det ikke alle tanke der er lige rene… slet ikke dem der er spild og slop olie i. En lille byge kom også forbi, og opfindsomheden var hurtig stor.

Se hvad de ellers kan på www.svs-Kloakservice.dk eller på Facebook.

Eller kontakt firmaet på tlf: 57 84 90 40.

Foto: Sydvestsjællands Kloakservice