Juletiden kan være svær at komme igennem, når man har mistet et nærtstående menneske, idet sorgen og savnet fremtræder meget tydeligt. Det kan også være uoverskueligt at gå det nye år i møde, og her kan Folkekirkens sorggrupper hjælpe. Det er et gratis tilbud til mennesker, der har mistet en nærtstående.

Der er sorggruppe i Antvorskov Kirkes lokaler torsdag formiddage fra kl. 10:00 til 12:00, som ledes af præsterne Ida Lund og Sara Hidalgo og en sorggruppe i Sct. Mikkels Kirkes lokaler mandag eftermiddage fra kl. 15:30 til 17:30, som ledes af Ida Lund og diakon Heidi Sørensen. Hver sorggruppe mødes hver 14. dag.

Ida Lund, diakoni- og korshærspræst med tilknytning til Sct. Mikkels Kirke samt tovholder på sorggrupperne, udtaler:

“En sorggruppe er et forum, hvor flere, der har mistet et nærtstående menneske, kan mødes og tale sammen om det svære ved at miste, dele erfaringer og spejle sig i hinanden. Sorggrupper kan mindske følelsen af ensomhed og meningsløshed, og det er for mange hjælpsomt at høre, hvordan andre tackler deres sorg.”

Heidi Sørensen, der er social- og sundhedsassistent, lærer og diakon, supplerer således:

“Det at miste en nærtstående er noget af det sværeste, vi mennesker kan opleve, for man mister samtidig også lidt af sig selv. Det tager tid at finde sig selv og opbygge sit liv igen uden den anden. Sorg er en naturlig reaktion på tabet af en nærtstående. Sorg skal ikke behandles, men bæres sammen.”

Sara Hidalgo, der er sognepræst i Antvorskov Kirke, fortæller:

“Sorggruppen er for alle personer i Slagelse kommune, der er over 18 år, og man behøver ikke at have en tilknytning til kirken eller en religion.”

Der er mellem 5 og 10 deltagere i hver gruppe, hvor respekt og tavshedspligt forudsættes.
Det aldrig er for sent at melde sig! tilføjer Sara Hidalgo.

Pressefoto