Kanehøj Mølle er en hollandsk mølle beliggende på Kanehøj Møllevej 53 tæt på Skælskør, og den drives og ejes af frivillige i Kanehøj Møllelaug. I 1982 oprettedes den selvejende institution “Kanehøj Møllelaug”, der fik overdraget den gamle, bevaringsværdige mølle.

Kanehøj Mølle var 1880’er ejet af Gerdrup Gods og i 1884 fik møller Carl Kristiansen fæstebrev på møllen og den tilhørende møllegård. Ved hans død i 1901 fik sønnen Hans Kristiansen overdraget fæstet, efter at Hans havde haft fæstet på Skovgaard Mølle. I 1916 købte Hans møllen til selveje.

Efter Hans’ død overtog sønnen Knud Kristiansen møllen i 1934, og videre drev den til 1961, hvor hans søn Hans Kristiansen overtog og drev møllen, frem til 1982, hvor han skænkede møllen til det nyoprettede Kanehøj Møllelaug. Her har – som ved andre møller – været tilknyttet et bageri. Kanehøj Brødfabrik var en kendt virksomhed på egnen, indtil Hans Kristiansen lukkede den ved sin pensionering i 1992

Møllelaugets formål er at bevare møllen for eftertiden i overensstemmelse med bestemmelserne i frednings-deklarationen, tinglyst 18. december 1962. Alle Møllelaugets indtægter – entre’, kontingent fra medlemmer og tilskud fra fonde m.v. – går til møllens vedligeholdelse. Møllelaugets medlemskreds er på ca. 200 personer, familier og firmaer, et tal, som de gør, hvad de kan for at forøge. De mest aktive af deres medlemmer har status som “møllersvende”, dvs. at de har gennemgået en oplæring og er i stand til at betjene møllen.

Dit Slagelses fotograf var på besøg, og det var et prægtigt syn der mødte hende. Nok ser en mølle smuk ud på afstand, men at komme tættere på, er en ganske anden sag. Man træder på en måde ind i fortiden, og man kan fornemme det hårdtarbejdende folk og deres daglige gøremål. Man mærker næsten hvordan melet glædede sig til at blive til brød.

Er du modig, kan du også kan gå op på både 1, 2 og 3 sal. På 1 salen kan du bevæge dig ud på møllens dæk, hvor udsigten er helt betagende. Ja, vi må sige det som det er: Duften, stemningen, de knirkende gulvbrædder, de mange historier, gør besøget til en fantastisk oplevelse. 

Så har du tid til at fordybe dig i fortidens minder, så bør du kigge forbi. Møllen har åben for besøgende hver onsdag. Du kan læse mere på deres hjemmeside her.

Foto: ABW